Agentura API loni v programech OP PIK zadministrovala téměř 11,5 miliard korun

V roce 2020 zadministrovala Agentura pro podnikání a inovace (API) přes 3,5 tisíce žádostí o platbu za téměř 11,5 miliard korun. Ve srovnání s předloňským rokem je to skoro o třetinu více. 

„Náš cíl, administraci žádostí o platbu v celkovém objemu 10 miliard, který jsme si loni stanovili, jsme ještě o 1,5 miliardy překročili,“ komentuje úspěšně splněný cíl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „OP PIK vstoupil v loňském roce do své závěrečné fáze, ale administrace projektů v něm bude pokračovat až do konce roku 2023. Kromě toho se už připravujeme na start nového Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) 2021-2027.“

V roce 2020 podnikatelé čerpali největší objem dotační podpory v programu Úspory energie, a to 2,6 miliard korun.  Druhý největší obnos, téměř 2,2 miliardy, čerpali v programu Aplikace, který podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Na třetím místě je program Inovace, který českým firmám poskytl finanční podporu v celkovém objemu téměř 1,5 miliardy korun na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci.

Na jaře 2020, v reakci na koronavirovou pandemii, byly okamžitě vyhlášeny dvě výzvy na podporu boje s nákazou v programech Technologie a Inovační vouchery. Výzva Technologie Covid-19 podpořila produkci zdravotnických a osobních ochranných prostředků a firmy o ni projevily velký zájem. Schváleno bylo dosud 99 projektů za více než 488 milionů korun a v roce 2020 už bylo firmám proplaceno téměř 320 milionů korun. Druhá výzva Inovační vouchery Covid-19 podpořila nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací. Příjem žádostí trval až do konce roku 2020. Přihlásilo se v ní celkem 30 projektů za necelých 10 milionů korun. V obou výzvách se nejvíce projektů zaměřilo na výrobu roušek a dezinfekčních gelů.

Novinky loni nabídly také další dotační programy OP PIK. V programu Vysokorychlostní internet byly vyhlášené dvě výzvy, jež se zaměřily na vznik a rozvoj digitálních technických map, a to krajů a veřejnoprávních subjektů. V programu Úspory energie byla vyhlášena první výzva Úspory energie s EPC, kde novinkou je financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor. Novinkou, a to svou návazností, byla také poslední výzva v programu Proof od Concept. Jedná se o výzvu synergickou, navazující na projekty z výzev „Předaplikační výzkum“ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme