Agentura CzechTrade obhájila certifikaci ISO v oblasti kvality služeb

Agentura potvrdila, že je organizací s vyspělým systémem manažerského řízení – od strategie po konkrétní procesy – a s orientací na zákazníka a výsledky. Po třech letech znovu úspěšně prošla dozorovým auditem, který se konal v září.Agentura na podporu českého exportu CzechTrade je již 17 let držitelem mezinárodní certifikace ISO. Také letos CzechTrade při dozorovém auditu potvrdil, že je organizací s vyspělým systémem řízení, která klientům poskytuje kvalitní produkty a služby. Agentura je držitelem certifikace ISO 9001 od roku 2002.

Cílem auditu bylo ověřit fungování systému řízení dle normy ISO 9001:2015, která zaručuje, že organizace splňuje procesní požadavky na zajištění kvality svých produktů a služeb. Ověřovány byly především interní audity, systém řízení rizik, případné řešení stížností, vývoj plánovaných činností zaměřených na neustálé zlepšování či například politika jakosti agentury.

Kvalita nebo řízení rizika

CzechTrade má certifikované tyto typy služeb: podpora exportu a mezinárodního působení českých firem včetně adresného předávání zahraničních poptávek a aktivního vyhledávání obchodních příležitostí českým společnostem; poskytování poradenství a asistenčních služeb, organizování prezentačních, incomingových a vzdělávacích akcí spojených s podporou exportu a implementace strukturálních fondů EU a národních grantových schémat.

Probíhají i dohledové audity

Certifikace je udílena vždy na tři roky recertifikačním auditem. Ve tříletém mezidobí probíhají dohledové audity a systém řízení organizace je tedy ověřován během každého roku. Pokud organizace úspěšně projde dohledovými audity, certifikace zůstává beze změn v plném rozsahu, jak byla definována v rámci recertifikačního auditu. Ten poslední v CzechTradu proběhl v říjnu 2017, další recertifikační audit tedy agenturu čeká v září 2020. V případě úspěchu bude certifikace prodloužena na další tři roky.

ISO je zkratka pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci, která sdružuje subjekty z celého světa. Certifikované společnosti musejí splnit vysoké nároky na kvalitu procesního řízení, poskytovaných produktů a služeb, rozvíjet se a neustále zlepšovat svou výkonnost a efektivitu. To v konečném důsledku šetří čas, finance i cenné zdroje.

Tisková zpráva agentury CzechTrade

Doporučujeme