Zdroj: CzechTrade

Agentura CzechTrade znovu obhájila certifikaci potvrzující kvalitu jejích služeb

Agentura CzechTrade již po osmnácté obhájila mezinárodní certifikaci ISO 9001:2015, jejíž audit potvrdil kvalitu služeb a vyspělý systém řízení. CzechTrade je držitelem certifikace od roku 2002.

Certifikace platí pro činnosti, jako je podpora exportu a mezinárodního působení českých firem, poskytování poradenských a asistenčních služeb či organizace vzdělávacích akcí z pohledu exportu a další.

Ilustrační fotografie

Česká agentura na podporu obchodu opět potvrdila svůj vysoce kvalitní systém řízení. Certifikaci ISO, kterou drží již od roku 2002, získala na základě úspěšného auditu v rozmezí oblastí od strategie přes interní i externí komunikaci až po konkrétní procesy.

„Firmám chceme poskytovat servis na vysoké úrovni, to je pro nás priorita! Jsem moc rád, že jsme certifikaci ISO, jež potvrzuje kvalitu služeb agentury, o kterou se pod značkou CzechTrade staráme už 25 let, obhájili. Úspěšný audit nám vždy připomene, že má naše práce včetně nových služeb smysl,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Audit hodnotí fungování systému řízení podle normy ISO 9001:2015, která nastavuje procesní požadavky na zajištění kvality a služeb pro klienty organizace. Cílem auditu je porovnat shodu systému managementu organizace s kritérii auditu, posoudit schopnost systému plnit určité požadavky zákonů a standardů a zhodnotit efektivitu systému k plnění cílů. Kritéria auditu zahrnují požadavky norem, procesy organizace a dokumentaci systému.

ISO je zkratka pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci, která sdružuje subjekty z celého světa. Certifikované společnosti musejí splnit vysoké nároky na kvalitu procesního řízení, poskytovaných produktů a služeb, rozvíjet se a neustále zlepšovat svou výkonnost a efektivitu.

„Porovnám- li CzechTrade s ostatními úřady či velkými firmami z pohledu provádění auditů, je zde na první pohled zřejmé zaujetí až nadšení všech účastníků auditu pro dosažení spokojenosti a užitku pro klienta. Ochota se zlepšovat je zde samozřejmostí na každém pracovišti a je velkoryse podporována celým managementem. Dlouhodobou obhajobou certifikátu ISO 9001 CzechTrade prokazuje klientům i zřizovateli, že je ve všech procesech řízení kvalita pravidelně prověřována,“ říká Josef Štegr, vedoucí auditor společnosti TAYLLORCOX.

CzechTrade nyní potvrdil svou kvalitu a obhájil certifikaci v oblastech podpory exportu a mezinárodního působení firem, včetně adresného předávání zahraničních poptávek a aktivního vyhledávání obchodních příležitostí pro české firmy. Dále pro poskytování poradenských a asistenčních služeb, organizaci prezentačních a vzdělávacích exportních akcí a implementaci strukturálních fondů EU a národních grantových schémat.

Ilustrační fotografie

„Mnoho klientů CzechTrade je také držitelem certifikátu ISO 9001 a věřím, že oceňují, když mohou spolupracovat s dobře připraveným partnerem, který prokazuje, nejen certifikátem, znalost požadavků managementu kvality,“ dodává Josef Štegr.

Certifikace se udílí vždy na tři roky recertifikačním auditem. Ve tříletém mezidobí probíhají tzv. dohledové (dozorové) audity a systém řízení organizace je tedy ověřován během každého roku. Pokud organizace úspěšně projde dohledovými audity, certifikace zůstává beze změn v plném rozsahu, jak byla definována v rámci recertifikačního auditu. Ten předposlední v CzechTrade proběhl v roce 2019.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme