Agentura Fitch zlepšila rating Severní Makedonie

Jedna ze tří nejvýznamnějších světových ratingových institucí, agentura Fitch, přehodnotila rating Severní Makedonie z negativního na stabilní, a to mimo jiné díky stabilizující se ekonomice a relativně levné obsluze dluhu.

Přehodnocení ratingu Republiky Severní Makedonie na BB+ se stabilním výhledem provedla agentura Fitch z několika důvodů. Předně jde o prokázání schopnosti odolat externím šokům, tedy jak covidové krizi, která vedla ke zpřetrhání globálních dodavatelských řetězců, tak válce na Ukrajině, která způsobila nejen krizi energetickou. Tu zvládla země i díky tomu, že stále většinu energie vyrábí z uhlí, které z asi 2/3 těží na vlastním území, především v dole u Bitoly.

Ilustrační fotografie

Jeden z důvodů zvládnutí krize a z toho vyplývající makroekonomická stabilita byly dány i dlouhodobou fixací makedonského denáru na euro. Díky vysokým cenám energií se zdražily i dovozy, které způsobily nejvyšší deficit platební bilance za posledních 12 let (6,2 % HDP v roce 2022). Tento negativní efekt však částečně kompenzovaly vyšší přímé zahraniční investice a nové zdroje externího financování dluhů země.

Obsluha dluhu se zjednodušila, jelikož tlaky na včasné splácení se snížily. Země Západu si totiž v kontextu války na Ukrajině uvědomují geopolitickou strategickou důležitost Balkánu, tedy i Severní Makedonie, a rozhodně nestojí o situaci, kdy by země kvůli problémům se splácením dluhů místo na Západ začala směřovat geopoliticky na Východ.

ExportMag.cz: Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Důvodem pro zlepšení ratingu je také postupné snižování ročních nárůstů deficitu. Zatímco v roce 2021 to bylo 5,4 % ročního HDP, v roce 2022 už jen 4,5 % HDP. Deficit se snižuje i díky dvojciferné inflaci a velmi solidnímu trhu práce. Stejně tak vláda omezila státní výdaje na boj s vysokými cenami energií. Odhady agentury Fitch z hlediska ročního zadlužení jsou 3,9 % ročního HDP pro tento rok a 3,2 % ročního HDP pro rok 2024 díky nadále se snižující podpoře pro boj s vysokými cenami energií, daňovým úpravám a po krizích postupně rostoucí ekonomice.

Vyhlídky vyšších zahraničních investic

Část nadměrných zisků má být v těchto letech použita na stavbu dálnic v rámci balkánského koridoru 8 a 10, což krátkodobě může být riziko, ale dlouhodobě jde rozhodně o smysluplnou investici do dopravní infrastruktury, která se pravděpodobně vrátí dalším zvýšením přímých zahraničních investic.

Samozřejmě jednou z klíčových událostí pro zvýšené přímé zahraniční investice a nižší zadlužení je, zda země přijme dodatek k ústavě o bulharské menšině, na základě kterého si definitivně otevře dveře k přístupovým rozhovorům do EU, či nikoliv.

Důležité pro stabilní výhled byl pro agenturu i fakt, že bankovní sektor zůstává stabilní a ani poslední nervozita z potíží Credit Suisse či dvou amerických bank na něj neměla žádný vliv. Pro české firmy to znamená, že pokud se trend nezmění, bude pro investice či export do Severní Makedonie do budoucna jednodušší získat financování, a to ještě navíc za lepších podmínek.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Skopji (Severní Makedonie). Autor: David Černohorský, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Severní Makedonie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme