Agentura OSN apeluje na mezinárodní společenství, aby podpořilo Palestince v Libanonu

Agentura OSN pro pomoc a práci palestinským uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA) přišla s naléhavou výzvou na podporu palestinským uprchlíkům, kteří čelí zhoršujícím se životním podmínkám v důsledku hospodářského kolapsu Libanonu.

Tato výzva požaduje finanční dotaci ve výši 87 mil. USD jako hotovostní pomoc nejchudším na pokrytí nákladů na zdravotní péči, potraviny a nákladů spojených se školní docházkou, zejména v podobě úhrady dopravních nákladů spojených se školní docházkou.

Ilustrační fotografie

Agentura uvádí, že požadovaná pomoc je nezbytná pro nejméně 210 000 nejzranitelnějších osob z celkové palestinské komunity v Libanonu, která je odhadována na počet minimálně 1 milion Palestinců.

Obnovení americké podpory pro agenturu UNRWA v loňském roce, které bylo v minulosti zastaveno administrativou prezidenta Trumpa, bylo kompenzováno snížením financování od jiných dárců.

Agentura je ve složité situaci vzhledem k prudké devalvaci libanonské libry a zvyšujícímu se tlaku uprchlíků na poskytování základních potřeb a služeb. Zásadním problémem zůstává fakt, že Palestinci mají v Libanonu zakázáno vykonávat odbornou pracovní činnost, mají povolenou pouze činnost pomocných dělníků s nejnižším možným finančním ohodnocením, mají téměř nulovou právní ochranu a nemohou vlastnit žádný majetek.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme