Agrovoltaická exkurze ve Francii

Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví České republiky v Paříži zorganizoval ve dnech od 25. do 27. dubna 2022 návštěvu české delegace zaměřené na agrovoltaiku, která propojuje fotovoltaiku a zemědělství.

Akce konané ve spolupráci s Honorárním konzulátem České republiky v Marseille se zúčastnili členové české Solární asociace, zástupci akademické sféry, fotovoltaického a zemědělského výzkumu a státní správy na pilotních agrovoltaických instalcích francouzské firmy Sun‘Agri ze skupiny Sun‘R na jihu Francie.

Ilustrační fotografie

Českou delegaci vedl výkonný ředitel české Solární asociace Jan Krčmář a vedoucí sekce agrovoltaiky Solární asociace a člen fakulty elektrického inženýrství ČVUT Jiří Bím. Dalšími účastníky byli zástupci Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, Mendelovy univerzity v Brně a soukromých firem Dalu, Photon Energy, Sanizo a Innogy a ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí.

Agrovoltaika je novým odvětvím, které propojuje fotovoltaiku a zemědělství. Toto propojení umožňuje snížení energetické zátěže při pěstování plodin s využitím obnovitelné solární energie a zároveň pomáhá zemědělcům čelit důsledkům klimatických změn a ochranu pěstovaných plodin.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

Francouzská společnost Sun‘Agri je průkopníkem tzv. dynamické agrovoltaiky a vyvinula technologii otáčení solárních panelů umístěných nad pěstovanými kulturami dle potřeb zemědělce, která umožňuje regulací solárních panelů např. zastínit pěstované kultury v případě nadměrného slunečního záření, snížení spotřeby vody pro zavlažování, ochranu plodin před mrazy apod.

Cílem exkurze bylo získání poznatků českých expertů z pilotního provozu agrovoltaických instalací ve Francii, získání informací o jejich fungování, využívaných technologiích, výsledcích modelace zemědělského výzkumu společnosti Sun‘Agri a vliv umístění solárních panelů nad pěstovanými kulturami na kvalitu a kvantitu zemědělské produkce.

Dalším cílem návštěvy bylo navázání kontaktů s experty společnosti Sun‘Agri k využití pro rozvoj tohoto inovativního odvětví prospěšného pro ochranu životního prostředí také v České republice.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Paříži (Francie).

• Teritorium: Evropa | Francie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme