Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 2021 a 2022 byl schválen vládou

Vláda 11. ledna 2021 schválila Akční plán, který obsahuje aktivity podporující regiony, a naplní cíle Strategie regionálního rozvoje ČR 21+. Stejně jako samotná strategie stojí na principu tzv. územní dimenze, tedy efektivního využití dostupných zdrojů na řešení problémů konkrétního regionu nebo rozvíjení jeho potenciálu. Jedná se tak o řešení šitá přímo na míru.

„V příštích dvou letech Akční plán umožní zrealizovat projekty za 56 mld. Kč spolufinancované z operačních programů pro období 2014-2020 a očekáváme schválení nových projektů v rámci národních dotačních titulů převyšující hranici 8 mld. Kč,” shrnuje finanční rozměr akčního plánu ministryně Klára Dostálová.

Programy EU pro období 2021-2027 prozatím ještě nejsou dopracovány, proto bude jejich přínos zpřesněn během tohoto roku. Ministryně Klára Dostálová dodává: „Očekávám, že z těchto programů se co nejdříve vypíšou územně zacílené výzvy nebo výzvy, v nichž bude určité území zvýhodněno, v řádech dalších desítek miliard korun, aby byly podpořeny investice v regionech, které by jinak byly, třeba z důvodů nutných škrtů v rozpočtu, odloženy.”

Pro krajská města a jejich zázemí, která tvoří české metropole a aglomerace, to bude znamenat podporu výzkumných kapacit, rozvoj udržitelné dopravy nebo zajištění kapacit mateřských a základních škol. V regionálních centrech, zjednodušeně v bývalých okresních městech včetně jejich venkovského zázemí, je cílem mj. zajistit dostupnost poradenství podnikům, a tím jim pomoci se stabilizovat nebo rozvíjet, zefektivnit dopravní obslužnost především ve špatně dostupných lokalitách nebo zajistit primární zdravotní péči, např. praktických lékařů  nebo zubařů zejména ve venkovských oblastech.

Hospodářsky a sociálně ohrožená území, jako území se soustředěnou podporou státu, budou zvýhodňována v řadě dotačních titulů z národních i evropských rozpočtů. Jedná se o ta nejohroženější území vymezená na úrovni obcí s rozšířenou působností, v nichž žije 25 % obyvatel Česka. Aktivity proto míří na rozvoj firem a podnikatelských parků, aby mohly růst tamější podnikatelské subjekty a zároveň se toto území zatraktivnilo pro nové investory, třeba i díky výhodným podmínkám pro revitalizaci brownfieldů.

Akční plán neobsahuje aktivity pro strukturálně postižené kraje – Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský. Pro ně připravuje MMR aktualizaci Souhrnného akčního plánu v rámci programu RE:START, který bude předložen vládě v nejbližších týdnech.

„Na tvorbě akčního plánu se podílela jednak ministerstva, jejichž prostředky budou využity, ale samozřejmě jsme úzce spolupracovali s partnery z regionů, kteří připravují a realizují projekty. Jeho podoba je tak výsledkem spolupráce, kterou vnímám jako klíčovou pro úspěšnou realizaci aktivit a naplnění našich společných cílů. Chceme pomoci silným regionům v dalším růstu a těm slabým dohánět ty vyspělé,” uzavírá Klára Dostálová.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme