Akt o digitálních službách posiluje bezpečnost a transparentnost online prostředí

Parlament a Rada 23. dubna dosáhly předběžné politické shody týkající se Aktu o digitálních službách (DSA), jehož cílem je nastavení bezpečnějšího a transparentnějšího digitálního prostoru pro běžné uživatele.

Jedná se především o standardy v oblasti přístupu k algoritmům platforem, zamezení šíření nezákonného a škodlivého obsahu, včetně dezinformací, odstranění nelegálních produktů, služeb či obsahu poté, co byly nahlášeny, posílení ochrany nezletilých osob v online prostředí, především zákazem cílených reklam pro nezletilé osoby, jakož i cílení na základě citlivých údajů. Uživatelé budou také lépe informováni o tom, jak je jim doporučován obsah informací.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU

Doporučujeme