Akt o digitálních službách: Průmysl i vláda požadují modernizaci

Akt o digitálních službách (Digital Services Act, DSA) je klíčový legislativní návrh pro evropské podniky i občany. Vzhledem k důležitosti tohoto tématu a blížícímu se evropskému předsednictví považuje Česká republika DSA za jednu z prioritních politických oblastí. Vládní i průmysloví aktéři ze států skupiny D9+ se shodují, že DSA je příležitostí pro vyjasnění rolí online zprostředkovatelů a podporu inovativního potenciálu evropské ekonomiky – akt by měl modernizovat, nikoliv nahradit směrnici o elektronickém obchodu, která umožnila růst inovací.

Svaz průmyslu a dopravy a Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádaly online konferenci s názvem DSA – Game Changer for online services and citizens. Diskuze propojila politiky, zástupce státních správ, podniky a občanskou společnost – včetně místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, místopředsedy Evropského parlamentu Marcela Kolaji, náměstka ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petra Očka a dalších renomovaných expertů.

„Věřím, že evropské podniky potřebují právní jistotu a fungující právní rámec. Potřebujeme přesnou regulaci, která bude řešit konkrétní problémy. Univerzální model pro všechny – tedy obecná legislativa s nejasným rozsahem by stála čas a peníze, které mnoho našich členů, zejména malých a středních podniků, jednoduše nemá – obzvláště s ohledem na probíhající pandemii a ekonomickou krizi,“ řekla v závěru Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Souhlasíme, že je potřeba aktualizovat směrnici o elektronickém obchodu,“ uvedl Petr Očko. „Měli bychom ale zachovat její základní principy a vyhnout se nadměrné regulaci. Tak bude DSA kompaktním horizontálním prostředkem pro přeshraniční poskytování digitálních služeb,“ dodal.

Panelisté diskutovali o tématech a otázkách, jako jsou aspekty směrnice o elektronickém obchodu, které vyžadují aktualizaci, a principy, které by měly být zachovány: Jak modernizovat kategorie online zprostředkovatelů? Jaké by měly být povinnosti hloubkové kontroly? Jak vypadá smysluplná transparentnost? Jak řešit škodlivý, ale legální obsah a zároveň ochránit základní práva?

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: E-commerce | Obchod | Služby

Doporučujeme