Akt o digitálních službách změní tvář online podnikání

Na začátku milénia měl internet asi 250 milionů uživatelů, v současnosti ho využívají už přes 4 miliardy lidí. Podnikání online platforem se řídí už 21 let stejnými pravidly. To chce Evropská komise změnit novým nařízením nazvaným Akt o digitáních službách (DSA).

Stejně rychle se mění i rozsah internetového byznysu. Svaz průmyslu a dopravy a klíčoví hráči digitální ekonomiky se proto shodují, že je čas nastavit v EU nová pravidla, podle kterých se bude řídit podnikání online platforem. Uživatelé internetu si pravděpodobně budou muset zvykat na nové algoritmy, zprostředkovatelé služeb v online světě na větší regulaci.

Silnější ochrana uživatelů

Nařízení DSA by mělo zkvalitnit mechanismy, na jejichž základě se odstraňuje nezákonný obsah, a které zajišťují účinnou ochranu základních práv uživatelů v online prostředí, včetně práva na svobodu projevu. Návrh rovněž počítá se silnějším veřejným dohledem nad online platformami. Nařízení zasáhne zprostředkovatelské služby, které nabízejí síťovou infrastrukturu, jako jsou poskytovatelé přístupu k internetu či webhostingové služby.

Bude se týkat také online platforem, jež propojují prodejce a spotřebitele. S novými podmínkami se tak budou muset vypořádat například internetová tržiště, obchody s mobilními aplikacemi, platformy pro sdílenou ekonomiku a sociální média. DSA je zásadní právní předpis, který bude utvářet ekonomiku EU v příštích letech. V nařízení je podle Svazu průmyslu nutné jasněji kategorizovat online zprostředkovatele a vyjasnit, za co mají odpovědnost. Je třeba, aby zabránilo fragmentaci jednotného digitálního trhu.

DSA posílí inovační potenciál

Svaz průmyslu návrh Evropské Komise vítá. Může zásadním způsobem řešit řadu nedostatků, které vznikly na jednotném evropském digitálním trhu v posledních letech. Vlády evropských zemí i komerční subjekty se shodují, že DSA je příležitost k posílení inovačního potenciálu evropské ekonomiky. Je důležité, aby v konečné podobě
nařízení zůstala klíčová ustanovení Směrnice o elektronickém obchodu, která se osvědčila a měla zásadní význam pro rozkvět digitálních firem v celé Evropě.

I proto bude Svaz průmyslu nadále připomínkovat tuto zásadní legislativu. Evropa potřebuje, aby byl Akt o digitálních službách jasný a aby ho bylo možné uplatnit i na rodící se obory digitální ekonomiky. Pak bude možné vybudovat ambiciózní, silný a spravedlivý jednotný digitální trh.

Převzato ze speciální přílohy časopisu Svazu průmyslu a dopravy České republiky Spektrum (3Q/2021). Autor článku: Anna Hroudová, manažerka pro digitální ekonomiku.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: E-commerce | Služby

Doporučujeme