Akt o digitálních trzích vstupuje v platnost

Od 1.11.2022 začíná platit akt Evropské unie o digitálních trzích, který byl přijat v březnu 2022. Toto nařízení má ukončit nekalé praktiky společností, působících jako strážci ekonomiky online platforem a popisuje, kdy je velká online platforma považovaná za strážce.

Zakazuje určité chování a vymezuje povinnosti, které musí tyto platformy dodržovat, aby byly zajištěny spravedlivé otevřené digitální trhy. Tito strážci jsou společnosti, které provozují jednu nebo více hlavních služeb platforem vymezených v aktu. Jedná se o služby pro sdílení videonahrávek, operační systémy, internetové vyhledavače a prohlížeče, sociální sítě, služby pro zasílání zpráv, on-line tržiště a virtuální asistenti. Strážci musí také splňovat požadavky na velikost ročního obratu a poskytování hlavní služby minimálně ve třech státech EU pro více než 10 000 uživatelů z řad podniků a více  než 45 milionů koncových uživatelů měsíčně za poslední tři roky.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme