Aktivity zemí EU a FAO v Libanonu

Libanonský ministr zemědělství představil, za přítomnosti velvyslance Dánska v Libanonu, realizaci pilotního projektu „Zlepšení obživy a pracovních příležitostí prostřednictvím investic do rekultivace zemědělské půdy a vodních nádrží“.

Tento nový projekt je realizován Organizací pro výživu a zemědělství v Libanonu (FAO) a Dánsko tento projekt kompletně financuje. Zemědělský projekt cílí na přibližně 1200 příjemců pomoci v rámci specifického mechanismu činností zahrnutých v tzv. Zeleném projektu, prostřednictvím kterého budou moci libanonští farmáři začít postupně kultivovat neobdělávanou půdu.

Ilustrační fotografie

Důležitým článkem projektu je podpora výstavby nových vodních nádrží včetně instalace moderních zavlažovacích systémů určených zejména pro výsadbu ovocných stromů. Předpokládá se, že tyto investice zvýší příjmy místních zemědělců a vytvoří nové pracovní příležitosti zejména pro vysídlené syrské komunity. Ještě do konce tohoto roku proběhnou v Libanonu praktické kurzy na téma udržitelných zemědělských postupů.

Další významnou aktivitou je nedávný podpis dohody mezi zástupcem FAO v Libanonu a Ministerstvem zemědělství Libanonu se záměrem dodávat Libanonu semena pšenice ve spojení s technickou podporou, a tím přispět ke zlepšení výnosů z obdělávané zemědělské půdy. Součástí projektu je také modernizace Libanonského zemědělského výzkumného ústavu (LARI) s cílem zvýšit místní produkci semen.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Libanon stále prochází hospodářskou krizí a jeden nebo dva projekty uvedeného typu mnoho nezmění. Aby se Libanon zotavil, potřebuje nutně zavést finanční reformy předložené Mezinárodním měnovým fondem v roce 2021. Zatím se však o plánovaných reformách pouze diskutuje na vládní úrovni, konkrétní kroky jsou však zatím v nedohlednu.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj: libanonské zemědělské zpravodajství

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí

Doporučujeme