Aktivně podporovat LGBT diverzitu a inkluzi na pracovišti se zavázali další čtyři zaměstnavatelé

K dosavadním osmnácti signatářům Pride Business Forum Memoranda – z řad českých i mezinárodních firem – se připojily čtyři další firmy: ADP, Brown Forman, Emblem hotel a RWS Moravia coby prémiový člen. Signatáři Memoranda vidí důležitost v podpoře LGBT diverzity a inkluze na pracovišti a v aktivním uplatňování principu rovnosti.Letošní výzkum Veřejné ochránkyně práv, který se zabýval situací LGBT lidí v ČR, ukázal, že 51 % z nich vždy nebo často skrývá ve svém pracovním životě svou sexuální orientaci a/nebo genderovou identitu. Ve srovnání s obdobným výzkumem z roku 2012 jde o stejný podíl, tedy očekávatelný postupný příklon k vyšší otevřenosti nelze konstatovat. Téměř čtvrtina dotázaných v práci často zakouší negativní postoje vůči LGBT lidem, stejný podíl bývá často svědkem negativních komentářů nebo jednání vůči kolegům a kolegyním vnímaným jako součást LGBT skupiny.

Stále více zaměstnavatelů si však uvědomuje, že musí sami aktivně podporovat témata LGBT diverzity a mohou nejen změnit přetrvávající stereotypní vnímání tohoto tématu, ale zároveň také posílit přístup, který je dobrý pro business i pro jednotlivce/zaměstnance. Tito zaměstnavatelé veřejně deklarují svůj závazek podpory LGBT diverzity a inkluze podpisem Pride Business Forum Memoranda. Dosud se jich k této aktivitě připojilo osmnáct.

Na neformálním setkání členek a členů firemních zaměstnaneckých LGBT skupin u příležitosti Prague Pride se 7. srpna k Pride Business Forum Memorandu připojily další čtyři firmy:

 • RWS Moravia (prémiový člen)
 • ADP
 • Brown-Forman
 • Emblem Hotel

„Jsme rádi, že se můžeme připojit k Pride Business Foru, protože v RWS Moravia věříme, že otevřená podpora je pro naše kolegy z LGBT komunity velmi důležitá. Chceme, aby všichni mohli své autentické já projevit i v zaměstnání,“ řekl Paul Danter, generální ředitel, RWS Moravia.

„V souladu se základními principy evropské Charty diverzity vnímají signatáři Memoranda diverzitu jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Dobrovolné uplatňování principu diverzity znamená přijímání, podporu a další rozvoj talentu jednotlivců,“ řekl Christian Schwenke, předseda iniciativy Pride Business Forum.

Pride Business Forum je jedinou platformou v České republice, která vytváří prostor pro diskuzi o tématu rovnosti LGBT zaměstnanců na pracovišti napříč firmami. Platforma zajišťuje úzkou spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem a zároveň poskytuje vedení a unikátní příležitost ke sdílení přímých zkušeností a dobré praxe z oblasti firemní diverzity. Mimo každoroční konferenci Pride Business Forum pořádá platforma během roku společně se svými partnery tématická setkání a workshopy. Firmy připojující se k Pride Business Foru podepisují Pride Business Forum Memorandum, jímž se veřejně hlásí k principům LGBT rovnosti na pracovišti (plné znění). Signatáři Memoranda se automaticky stávají ambasadory této vize a šíří ji dál.

Dosavadní signatáři Memoranda:

Prémioví členové

 • Hilton Hotel Prague
 • IBM,
 • Johnson & Johnson
 • Vodafone ČR

Členové

 • Accenture,
 • Allen & Overy
 • Amazon
 • British Council
 • CitiBank
 • Clearstream Operations
 • Déhora ČR
 • ExxonMobil
 • innogy
 • Microsoft
 • Ogilvy
 • SAP ČR

Organizační partneři

 • Prague Pride
 • Byznys pro společnost


Redakčně upravená tisková zpráva Pride Business Fora

Doporučujeme