Aktuality ze srbského zemědělského sektoru

Na svém jednání dne 21. 7. 2022 srbská vláda zcela zrušila omezení vývozu obilovin, které zavedla dne 10. března 2022 v souvislosti s krizí na trhu zemědělských plodin a potravin.

Tímto rozhodnutím je uvolněn vývoz pšenice a kukuřice, a to až do podzimu, kdy vláda znovu vyhodnotí situaci na domácím trhu a ve světě a podle toho přijme nové rozhodnutí.

Ilustrační fotografie

Srbsko letos sklidilo kolem 3,2 milionu tun pšenice, což je dvojnásobek roční srbské spotřeby. Na stejném jednání vláda také uvolnila vývoz 4 000 tun nebaleného rafinovaného slunečnicového oleje, což je zajímavá informace pro české společnosti, které olej v Srbsku nakupují. Sklizeň slunečnicového semínka bude v Srbsku ukončena řádově v polovině srpna a podle jejích výsledků bude rozhodnuto o dalším uvolnění či omezení vývozu slunečnicového oleje.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Příležitosti pro dodavatele traktorů

Jak uvedl deník „Politika“, Srbsko dovezlo v posledních čtyřech letech, i díky dotacím srbského Ministerstva zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, 21 000 nových traktorů. Srbsko samo bylo dříve významným výrobcem a také vývozcem zemědělské techniky, ale dnes domácí výroba, především traktorů, prakticky neexistuje.

V Srbsku je registrováno kolem 450 000 traktorů, ale většina je velmi starých. Proto je zde stále potřeba jejich výměny za nové. V minulých letech srbské Ministerstvo zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství prostřednictvím fondu IPARD a také díky půjčce od Světové banky přispívalo zemědělcům 50–65 % z celkové ceny na nákup nových traktorů.

Kromě nových traktorů, na které bylo možné čerpat různé dotace, se jenom v loňském roce do Srbska dovezlo také kolem 13 000 použitých traktorů. V Srbsku převažují zemědělci s malou výměrou obdělávané zemědělské půdy, kterých je 78 %. Podle srbského Statistického úřadu je v zemi 19 milionů parcel, na kterých hospodaří celkem 565 000 zemědělských hospodářství. Zemědělská technika, kterou disponují je amortizována z 90 %, proto je Srbsko stále trhem s potenciálem pro dodávky české zemědělské techniky, a to nejen traktorů.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme