Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK

Dne 16. 4. 2020 provedl řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost aktualizaci plánu výzev OP PIK pro letošní rok.

Zdůvodnění provedených změn je součástí dokumentu na kartě „Přehled provedených změn“.

Aktuální verze Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2020 je Vám k dispozici na webu agentury API v záložce Obecné informace o OP PIK i na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme