Aktualizovaný plán obnovy pro moderní Česko schválila Rada EU

Ministři financí členských států EU během dnešního zasedání Rady ECOFIN schválili aktualizovaný Národního plán obnovy ČR. Aktualizovaný Národní plán obnovy (NPO) upravuje některé milníky a cíle dosavadního NPO a především přináší nové reformy a investice.

Alokace dosavadního NPO činila cca 179 mld. Kč. Díky využití dodatečných grantů národní obálky pro ČR, nové kapitoly REPowerEU i půjčky z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) se alokace NPO navýší o cca 49 mld. Kč.

Ilustrační fotografie

Z navýšené alokace je 30 mld. Kč grant, který ČR nemusí vracet, a 19 mld. Kč tvoří zvýhodněná půjčka z RRF, kterou bude ČR následně splácet. Evropská komise již tento návrh celkové aktualizace NPO posoudila během léta a na základě NPO předložila návrh revidovaného a rozšířeného Prováděcího rozhodnutí Rady EU. Schválení Prováděcího rozhodnutí Rady k českému NPO tak představuje poslední krok k výše uvedenému navýšení prostředků pro ČR.

Cílem rozšířeného NPO je mimo jiné přispět k plánu REPowerEU na ukončení závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruské federace. Půjde např. o posílení distribuční elektrické sítě, komplexní poradenství pro renovace a zateplení budov coby boj proti energetické chudobě i podporu čisté mobility.

Rozšířený NPO obsahuje i další investice a reformy využívající financování z půjčky. Cílem je například zvýšení kybernetické bezpečnosti infrastruktury a informačních technologií veřejné správy. A to skrze projekty vedoucí k rozšíření kapacity policie v Česku odhalovat a reagovat na bezpečnostní incidenty a incidenty v oblasti informačních technologií a zvýšení kybernetické bezpečnosti nejméně 87 informačních systémů do roku 2025.

Další zásadní prioritou je podpora dostupného bydlení veřejnou investicí do nástroje pro poskytování zvýhodněných úvěrů přímo soukromému sektoru i subjektům veřejného sektoru, které se zabývají činnostmi v oblasti dostupného bydlení.

Nová opatření financovaná z navýšené grantové národní obálky pak přinesou např. digitální transformace veřejné správy, rozvoj a modernizaci infrastruktury v oblasti péče o ohrožené děti a také peníze na podporu výzkumu a vývoje v soukromé sféře.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme