Aktualizovaný seznam projektů ekonomické diplomacie schválených pro rok 2018

Komise pro výběr projektů složená ze zástupců rezortů zapojených do společného nástroje ekonomické diplomacie posoudila návrhy projektů předložené ve druhé výzvě pro rok 2018 a ty nejlepší doporučila k realizaci. Celkový počet schválených projektů pro rok 2018 je tak 287.Dne 20. června 2018 proběhlo zasedání Komise pro výběr projektů, která posuzovala 56 návrhů podaných v 2. výzvě k předkládání projektů ekonomické diplomacie (PROPED). Komise jich k realizaci doporučila 50. Celkový počet schválených projektů pro rok 2018 je nyní v součtu s 1. výzvou 287.

České firmy, které mají zájem se do realizace projektů na druhé pololetí roku 2018 zapojit, mohou kontaktovat příslušné zastupitelské úřady. Ekonomičtí diplomaté sdělí bližší informace o termínech a podmínkách účasti na projektech.

Projekty ekonomické diplomacie jsou financovány ze společného fondu, do kterého jsou kromě Ministerstva zahraničních věcí zapojeny také další rezorty (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo vnitra a Úřad vlády ČR). Tento unikátní formát vstupuje do druhého ročníku své existence a osvědčil se jako efektivní podpora českého exportu a nástroj pomoci českým podnikatelům jak při vstupu na zahraniční trhy, tak při upevňování jejich pozice.

Dokumenty ke stažení:

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme