Aktuální investiční projekty v oblasti elektroenergetického průmyslu ve Slovinsku

Slovinská státní společnosti ELES, d.o.o. plánuje v aktuální investiční perspektivě realizaci mnoha projektů na domácím území a také několik přeshraničních projektů v oblasti budování či rekonstrukce energetické infrastruktury. Příležitost dostanou zejména společnosti, zabývající se výstavbou energetických staveb a dodavatelé vybavení vysokého napětí.Společnost ELES, d.o.o. je systémovým operátorem slovinské elektroenergetické přenosové soustavy a je 100% vlastněna státem. V momentálně platném investičním cyklu (Rozvojový plán přenosové soustavy Slovinské republiky v letech 2017–2026) plánuje řadu aktivit, týkajících se modernizace a rozšiřování distribuční sítě za účelem zajišťování spolehlivého a bezpečného fungování přenosové soustavy. Mezi aktuální projekty patří např. rekonstrukce dálkového vedení Gorica – Divača, Brestanica – Hudo, Šoštanj – Podlog, Divača – Pivka – Ilirska Bistrica nebo výstavba trafostanice Ravne včetně nového dvousystémového dálkového vedení.

Společnost ELES je zapojena také do několika přeshraničních projektů, které figurují na evropském seznamu projektů společného zájmu a jsou spolufinancovány z fondů EU. Jde např. o slovinsko-chorvatský projekt SINCRO.GRID, jehož cílem je budování inteligentních sítí, vytvoření mezistátní soustavy vysokého napětí pro stejnosměrný proud mezi Slovinskem a Itálií nebo výstavbu dvousystémového dálkového vedení Cirkovce – Pince v délce 80,5 km a trafostanice Cirkovce, což umožní vůbec první propojení s přenosovou soustavou Maďarska.

Plánované projekty jsou příležitostí zejména pro projekční a inženýrské kanceláře, společnosti, zabývající se  výstavbou, montážemi, opravami a údržbou zařízení, sloužících pro distribuci vysokého napětí (napěťové úrovně 400 kV, 200 kV, 110 kV) či dodavatele kabelových systémů, vedení, transformátorů, rozvaděčů apod.

Aktuální vývoj projektů a informace k jednotlivým projektovým fázím je možné sledovat také na stránkách společnosti ELES. V souladu se zákonem je slovinská společnost povinna každé dva roky aktualizovat přehled investičních projektů, Rozvojový plán přenosové soustavy Slovinské republiky v letech 2019–2028 bude dle získaných informací k dispozici na firemních stránkách zhruba v polovině roku 2019.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lublani (Slovinsko). Autorka: Dagmar Šober, ekonomicko-obchodní oddělení.

• Teritorium: Evropa | Slovinsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme