Aktuální výzva v programu TREND

Od 28. dubna 2022 běží lhůta pro předkládání projektů do programu TREND, Podprogramu 1 „Technologičtí lídři“ (šestá veřejná soutěž).

Výzva se zaměřuje na podporu podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami, a podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Ilustrační fotografie

Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Žadatelé: Hlavním uchazečem může být pouze podnik, který řeší projekt samostatně, a/nebo ve spolupráci s dalšími podniky/výzkumnými organizacemi (formou kolaborativního výzkumu). 

Výše podpory: Maximální výše podpory na jeden projekt: 25 mil. Kč (max. intenzita podpory: 70 %)

Lhůta pro podávání projektů: 28. 4. – 16. 6. 2022 

Více informací naleznete na webu TA ČR.

Souběžně běží sedmá veřejná soutěž Podprogramu 1 „Technologičtí lídři“, která je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších. Stejný návrh projektu se nesmí podat i do 6. veřejné soutěže.

Výše podpory: Maximální výše podpory na jeden projekt: 15 mil. Kč (max. intenzita podpory: 70 %)

Lhůta pro podávání projektů: 28. dubna – 13. června 2022

Více informací naleznete na webu TA ČR.

Program Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND (dále jen „Program“) byl schválen usnesením vlády č. 202 ze dne 25. března 2019. Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR.

Zaměření programu

Program vychází z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020, naplňuje Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a je v souladu s dokumentem Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prostřednictvím Programu bude také realizována Iniciativa Průmysl 4.0. Zároveň je zaměření Programu orientováno na priority identifikované v aktualizované Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme