Akutní problémy v dodávkách vody v Libanonu

Více než pěti milionům obyvatel Libanonu, z toho milionu uprchlíků, hrozí bezprostřední riziko ztráty přístupu k nezávadné vodě.

Vzhledem k současné ekonomické krizi, nedostatku paliv a chemikálií nutných pro chod a údržbu vodovodních řádů, jsou dodávky nezávadné vody v akutním ohrožení.

UNICEF předpokládá v horizontu 4 až 6 týdnů přerušení dodávek nezávadné vody a ohrožení celého vodního hospodářství Libanonu z důvodu kolapsu místní energetické sítě a neustále se zvyšujícím nákladům na palivo, nezbytné pro chod vodovodních systémů v zemi.

Pokud se prognóza UNICEFu vyplní a veřejný vodovodní systém se zhroutí, vzrostou náklady a tím i cena vody od soukromých dodavatelů minimálně o 200 %, což pro mnoho odběratelů bude téměř likvidační. Reálně je dnes každý odběratel, tj. privátní i výrobní sféra, závislá na dodávkách od soukromých dodavatelů.

Na vrcholu horkých letních měsíců je libanonský veřejný vodovodní systém na pokraji zhroucení a v současné době vykazuje celý systém ztrátovost cca 40 %. Důvodem je dlouhodobě nedostatečná údržba a stále narůstající případy nezákonných připojování a odběrů vody.

Dle neoficiálních informací stát investoval do veřejného vodovodního systému, tj. do jeho rozvoje a masivní údržby naposledy v roce 1975, tedy před vypuknutím občanské války v Libanonu. Od té doby neproběhly žádné podstatné investice, řešilo se pouze odstraňování havárií.

UNICEF ve svém aktuálním prohlášení apeluje na vládní představitele s varováním, že pokud nebudou v této oblasti přijata nutná opatření, dojde k ohrožení zdraví obyvatel, což v době, kdy počet případů covidu-19 začíná kvůli variantě delta opět stoupat (ve 34. týdnu roku 2021 je zaznamenáno více než 1000 případů denně), nebudou nemocnice, školy a další veřejná zařízení moci nadále bezpečně fungovat.

Libanonské vodní hospodářství potřebuje ročně minimálně 40 mil. USD na nákup paliva, chloru, náhradních dílů pro udržení stávajícího systému v chodu a tím zabezpečení dodávek nezávadné vody.

Této nepříznivé situace využívají soukromí dodavatelé vody, kteří si účtují cenu cca 10 USD za 1 m3 vody. Více než 70 % obyvatel Libanonu dnes, vzhledem k nepříznivé hospodářské situaci a silné inflaci a devalvaci místní měny vůči USD, spadá do ohrožené kategorie, která se finančně pohybuje na hranici životního minima, tj. příjmu 3 USD denně. Pro tuto kategorii obyvatel je aktuální cena 10 USD za 1 m3 vody neúnosná, a proto hrozí zhoršení nejen hygienických podmínek v celém Libanonu.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme