Akutní výpadky v dodavatelských řetězcích jsou zneužívány hongkongskými podvodníky

Přestože Hongkong nadále platí za jeden z nejtransparentnějších trhů Asie s dobrou vymahatelností práva, i zde platí, že je třeba nezahazovat veškerou opatrnost.

Čeští výrobci, kteří se v Hongkongu poohlížejí po nových dodavatelích, se musí mít na pozoru. Zdražování součástek, zejména v elektrotechnice, jakož i čím dál častější výpadky v dodavatelských řetězcích bohužel u řady firem vedou k rizikovějšímu chování a uzavírání obchodu s novými, často nedostatečně prověřenými partnery.

Ilustrační fotografie

Pěkný web není vždy zárukou solidního jednání

Generální konzulát České republiky registruje zvýšené množství podvodů, kdy české firmy po zaplacení zálohové faktury marně čekají na dodání objednaného zboží. Scénář je přitom často velmi podobný.

Vytipovaný hongkongský dodavatel má velmi kvalitně zpracované webové stránky, nic proto na první pohled nenasvědčuje tomu, že by se mohlo jednat o sofistikovaný podvod. Rovněž zástupce hongkongského dodavatele velmi ochotně komunikuje s českým klientem a dojednává podmínky budoucího obchodu. Vše běží hladce, bohužel však jen do momentu, kdy převedete první peníze za objednané zboží.

Poté se hongkongská strana navždy odmlčí, telefon nefunguje a český klient nemá jak zjistit, co se přesně děje s jeho objednávkou. Pokud se jedná o podvod, šance, že se zaslané peníze podaří dostat zpět, je v těchto případech mizivá.

Na co si dát pozor a jak snížit vlastní rizika

GK v Hongkongu doporučuje firmu si vždy prověřit v hongkongském obchodním rejstříku ICRIS. Rejstřík dopomůže pouze k odhalení naprosto zjevných podvodníků, kteří nejsou řádně zapsáni, případně jsou neaktivní, či dokonce vyškrtnuti. Je možné využít i zpoplatněné části rejstříku (cca 100–300 Kč) k hlubšímu prověření hongkongského subjektu.

Pokud přijde zálohová faktura, vždy je nutné zkontrolovat, že uvedené bankovní údaje sedí s deklarovanými kontaktními údaji firmy. Samozřejmě i zde mohou existovat legitimní důvody, proč je fakturační adresa jiná, než adresa sídla společnosti.

Firma Altron dodává na Blízký východ odolné cloudové kontejnery

V případě, že se však jedná o nového obchodního partnera, doporučuje se věnovat v obdobných případech více času prověřování hongkongského subjektu. Podvodníci k přijímání plateb často využívají účtů třetích stran, které na oplátku obdrží podíl na převedené sumě. Tyto praktiky velmi ztěžují dopadení pachatelů a navrácení finančních prostředků.

Důležité je také neopomíjet vytipovaného partnera prostě a jednoduše „progooglit“. Nezřídka je možné narazit na reference předchozích obchodních partnerů, které mohou sloužit jako vodítko pro další rozhodování.

Ilustrační fotografie

Stává se, že při pokusu zavolat na uvedené telefonní číslo, je nefunkční, případně dojde k přepojení na fax. U větších zakázek není od věci domluvit si s novým obchodním partnerem krátký videohovor, bude-li se jednat o jednoznačný podvod, je pravděpodobné, že osoba na tuto žádost nepřistoupí. U firem, u kterých se předpokládá větší počet zaměstnanců, doporučuje GK Hongkong podívat se na LinkedIn, zda obsahuje alespoň nějaké kontakty a známky existence prověřované firmy.

Výrobní průmysl v Hongkongu prakticky neexistuje. Je tedy více než pravděpodobné, že výroba a i nakládka objednaného zboží probíhá v pevninské Číně. Ta má úplně jiný právní systém než Hongkong, což v případě potíží znesnadňuje rychlé zakročení orgánů. 

V případě nejistoty, či nalezení varovných signálu je možné využít možnost konzultace situace s pracovníky Generálního konzulátu ČR v Hongkongu, e-mailem commerce_hongkong@mzv.cz, či telefonicky.

Co dělat v případě, že naletíte podvodníkům

Máte-li dojem, že jste se stali obětí podvodu na dálku, je zapotřebí celou situaci neprodleně nahlásit nejprve na místně příslušné pobočce Policie ČR, která pak skrze Interpol řeší případ s hongkongskou stranou.

Souběžně informujte i hongkongskou policii, využijte jejich online reportovací systém. Ex post jsou nastalé problémy složitě řešitelné obzvláště v momentě, kdy nejste fyzicky přítomni v Hongkongu.

Pokud se jedná o případ zahrnující převod peněz, vyplatí se rovněž celý případ konzultovat s vaší bankou, hlavně pokud si svůj omyl uvědomíte rychle a je ještě možnost, že se peníze včas podaří zmrazit a vrátit na účet.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína).

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme