Albánie chystá tendr na první větrný park v zemi

Albánie chce postavit první park větrných elektráren v zemi. Vydá se cestou udělování licencí soukromým investorům na základě mezinárodních aukcí. Zejména kolem pobřeží Jaderského moře má země navíc nevyužitý potenciál větrné energie.

První aukci na výstavbu větrného parku o instalovaném výkonu 130 MW má Ministerstvo infrastruktury a energetiky Albánie vypsat do konce března 2021. Předmětem aukce bude balíček licencí, který bude rozdělen na jednotlivé projekty menších větrných parků o výkonu od 30 do 75 MW. Umístnění bude na pevnině a elektrárna bude napojena na veřejnou distribuční síť. Půjde tedy o tzv. „utility-scale on-shore wind power plants“.

Zájemci budou mít k dispozici technickou studii, která doporučuje oblasti s větrným potenciálem a vymezuje území, kde větrné farmy postaveny být nemohou. Pozitivní je, že lokality pro výstavbu nejsou jednoznačně určeny, investoři si je budou moci vybrat sami v rámci doporučených regionů.

Vláda dále v aukci určí dobu, po kterou bude provozovatelům výkupní cenu garantovat (pravděpodobně 15 let). Vyhraje firma, která nabídne nejnižší výkupní cenu. Vypsání aukce bude možné sledovat na stránkách Public Procurement Agency, kde jsou zveřejňovány všechny tendry na státní zakázky většího rozsahu. Kromě toho má být aukce zveřejněna i na stránkách ministerstva energetiky a též v místním tisku.

Projekt je finančně a technicky podpořen Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj, která se podílela na přípravě technické studie.

Albánie má pro výrobu větrné energie nevyužitý potenciál, zejména v oblastech kolem pobřeží Jaderského moře. Roční průměrná rychlost větru se pohybuje mezi 6-8 m/s a průměrná energetická hustota větru je mezi 250-600 W/m2. Potenciál je minimálně pro výstavbu dvaceti větrných parků s celkovým instalovaným výkonem více jak 2 000 MW.

Celkový instalovaný výkon výroby elektrické energie v Albánii činí celkem 2 204 MW, na čemž se obnovitelné zdroje podílejí zatím necelým jedním procentem. Záměrem vlády je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na celkových kapacitách až na 35 % v příštích pěti letech a 42 % do roku 2030.

Zájemci o detailnější informace o možnostech investic do obnovitelných zdrojů v Albánii se mohou obrátit na Velvyslanectví České republiky v Tiraně.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Petr Vlk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme