Albánie má zájem o investice těžařů i dodávky důlní techniky

Albánie má velké zásoby nerostných surovin a vláda se snaží rozšířit jejich těžbu s pomocí soukromých investic.

Zahraniční firmy mají proto možnost účasti ve výběrových řízeních na prospekci, těžbu a zpracování řady nerostných surovin, zejména pak rud barevných kovů. Příležitosti se naskýtají také v dodávkách důlní techniky a zařízení na drcení kameniva a výrobu cementu. Potvrdila to i květnová podnikatelská mise albánských firem do Česka.

Ilustrační fotografie

Albánie je velmi bohatá na nerostné zdroje. Zásoby nerostných surovin zahrnují chrom (32,8 milionu tun), měď (53 milionu tun), feronikl (220 milionů tun), vápenec, pískovec, asfalt, přírodní bitumen, dekorativní vápenec a dekorativní masivní pískovec.

Budoucí orientace albánského těžebního průmyslu je zaměřena nejen na zvýšení těžby uvedených surovin, ale také na rozšíření způsobů jejich zpracování. Variabilita finálních produktů by měla producentům přinést větší konkurenceschopnost na zahraničních trzích. Vláda při rozvoji tohoto odvětví sází především na zahraniční investory, neboť jsou schopni přinést moderní těžební a zpracovatelské technologie šetrné k životnímu prostředí.

Mise albánských těžařů

Rozšiřování těžby nerostných surovin tak přináší nové příležitosti pro české výrobce příslušných technologických zařízení. Velvyslanectví České republiky v Tiraně proto v květnu 2022 realizovalo podnikatelskou misi největších albánských těžebních společností do České republiky. Mise se uskutečnila v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Albánské firmy Albchrome (těžba a zpracování chromitové rudy), Tete Albania (těžba a zpracování měděné rudy), Antea Cement (těžba vápence a výroba cementu) a Babasi (těžba a zpracování vápence a dalšího kameniva) tak měly možnost navštívit výrobní provozy českých firem INCO engineering, DSP Přerov, PSP Engineering a Transroll CZ a příslušné stroje spadající do hledáčku jejich zájmu si „osahat“ na místě.

Zájem ze strany všech albánských firem byl zejména o zařízení na drcení kameniva firem DSP Přerov a PSP Engineering a jejich linky na třídění frakcí a obohacování rud barevných kovů. Firmu Antea upoutaly pece na vypalování vápence a další technologická zařízení na výrobu cementu od firmy PSP Engineering. Vysoce organizovaná velkovýroba válečků pro pásové přepravníky firmy Tranroll pak fascinovala všechny přítomné.

Nabídka expertní spolupráce

Kromě navázání firemní spolupráce mise prohloubila i spolupráci na úrovni rezortů. Zástupci Ministerstva infrastruktury a energetiky Albánie a Albánské geologické služby jednali se svými protějšky na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a České geologické službě.

Česká strana navrhla pomoc s formulováním státní surovinové politiky a možnost vyslání firemních expertů z oblasti těžby a ochrany životního prostředí do Albánie. Obě strany diskutovaly i možnosti spolupráce mezi geologickými službami obou zemí na regionálních projektech financovaných ze zdrojů Evropské unie, například zmapování zásob lithia v Albánii a okolních zemích.

Albánští těžaři odjížděli z České republiky nejen s novými kontakty a nabídkami na spolupráci, ale zejména s poznatky o vysoké úrovni českého průmyslu a kvalitě českých výrobků. Čeští výrobci zase obdrželi přísliby okamžitých poptávek na řadu z prezentovaných výrobků. Exkurze napomohla současně i k navázání osobních vztahů a vytvoření důvěry mezi českými a albánskými obchodníky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Petr Vlk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme