Albánie připravuje tendr na železniční propojení s Černou Horou

Tendr na modernizaci a dostavbu tratě propojující Albánii s Černou Horou má být vypsán již letos. Prováděcí dokumentace je hotova, financování bude zajištěno prostřednictvím půjček od EBRD, EIB a grantu od WBIF.

Železnice bude mít délku 140 km, náklady na realizaci se odhadují na 165 milionů eur. Projekt otevírá příležitosti pro české dodavatele signalizačních a zabezpečovacích technologií a výhledově i dodavatele lokomotiv a vlakových souprav.

Ilustrační fotografie

Albánské státní dráhy připravují vypsání tendru na rekonstrukci železnice Vore-Skadar-Hani Hotit o celkové délce 140 km. Prováděcí projektová dokumentace byla dokončena, zbývá jen dopracovat, podepsat a nechat vládou schválit smlouvy o financování ze strany evropských institucí.

Polovinu financí poskytne ve formě zvýhodněného úvěru Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) a Evropská investiční banka (EIB), druhá polovina bude financována ve formě grantu ze strany West Balkan Investment Framework (WBIF). Tendr bude vypsán cca v polovině roku 2023 ve formě otevřeného mezinárodního výběrového řízení. Podle zákona musí být tendr zveřejněn na stránkách Public Procurement Agency. Tendrovou dokumentaci bude možno též stáhnout z webových stránek Albanian Railways.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Stavební i technologická část

Tendr má zahrnovat dodávku stavební i technologické části, proto se předpokládá, že stavební a technologické firmy vytvoří za účelem podání nabídky konsorcium. Stavební část bude obsahovat zpevnění podloží (náspu), aby splňovalo evropskou normu rychlosti do 100 km/hod a zatížení vozové nápravy do 22,5 t, předpokládá se výměna stávajících kolejí.

Technologická část pak bude obsahovat dodávku nových signalizačních, zabezpečovacích a komunikačních systémů podle posledních evropských standardů. Náklady na realizaci celého projektu se odhadují na 165 milionů eur.

Celkem je v Albánii instalováno 677 km jednokolejných tratí. Elektrifikace neexistuje. Tratě jsou ve velmi špatném stavu, někde je z bezpečnostních důvodů povolena pouze nákladní doprava. Albánská vláda proto zahájila postupnou rekonstrukci a modernizaci nejvíce potřebných úseků.

Ilustrační fotografie

Tendry na první úseky

Jako první přišel na řadu úsek Durres-Tirana o délce 39 km s odbočkou na mezinárodní letiště v Rinas. Tendr na tuto trať spojující největší přístav, letiště a hlavní město, vyhrálo v roce 2021 konsorcium italských firem INC a ECM. Firma INC zajistí stavební část projektu, zatímco ECM dodá veškerou signalizační a zabezpečovací technologii. Stavební práce byly zahájeny koncem roku 2021, dokončení projektu se očekává v roce 2024.

Další v pořadí na modernizaci je úsek Durrës-Rrogozhinë-Elbasan-Pogradec (součást panevropského koridoru č. VIII), pro který byla v roce 2018 vyhotovena studie financovaná z prostředků Western Balkans Investment Fund. Tento úsek o celkové délce 151 km bude za účelem rekonstrukce rozdělen do několika částí, z nichž má nejvyšší prioritu úsek Durrës-Rrogozhinë o délce 33,5 km s předpokládanými náklady ve výši 52 milionů eur. Tendr na výstavbu se předpokládá koncem roku 2023 nebo počátkem roku 2024.

Ve střednědobém horizontu tak dojde k rekonstrukci 200 km tratí s předpokládanými investicemi ve výši 320 milionů eur. Projekty budou financované převážně z peněz EU. Příležitosti pro české firmy se naskytnou v dodávkách a instalaci zabezpečovacích, signalizačních a komunikačních systémů pro modernizované tratě a později též v dodávkách lokomotiv, osobních a nákladních vagónů a příměstských osobních vlakových souprav.

Zastupitelský úřad v Tiraně nové projekty v oblasti rekonstrukce tratí a obnovy železničního vozového parku sleduje a je s vedením albánských drah v pravidelném kontaktu. Zájemce o bližší informace a účast v nově vypisovaných tendrech tak lze na požádání s vedením albánských drah snadno propojit.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Petr Vlk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Albánie | Černá Hora | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme