Albánie připravuje výstavbu větrných elektráren

Albánie letos zahájí výstavbu prvních větrných elektráren v zemi. Elektrárny budou soukromé, nicméně stát bude provozovatelům garantovat výkupní cenu a odebrané množství elektřiny.

Do pěti let má být uvedeno do provozu celkem 350–400 megawattů instalovaného výkonu větrných zdrojů, což představuje 12 % energetického mixu v roce 2028. České firmy se mohou na těchto projektech podílet jako investoři nebo jako projektanti či dodavatelé technologických komponentů.

Ilustrační fotografie

Vláda výstavbu a provoz větrných elektráren přenechala plně soukromým investorům. Ti se však musí mezi sebou nejdříve utkat v aukci, aby nejlepší z nich získali příslušnou licenci. Aukce je dvoukolová, v prvním kole se posuzují reference z oboru a finanční zázemí investorů. Ve druhém kole pak technické a finanční nabídky. Lokality jsou dané, investoři si nicméně mohou vybrat jednu nebo i více z nich. Volitelná je i velikost investice od 10 MW do 75 MW instalovaného výkonu. Stát bude garantovat výkupní množství a cenu elektřiny po dobu 15 let.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Větrníky na pevnině

Všechny projekty budou tzv. „utility-scale on-shore wind power plants“, což jsou energetické zdroje instalované na pevnině a napojené na distribuční síť. Celková výše licencí pro první aukci byla stanovena na 100–150 MW. Projekt je finančně a technicky podpořen Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj, která se podílela na přípravě technické studie a výběru jednotlivých lokalit.

První aukce byla vypsána v roce 2021, v září 2022 bylo ze 16 zájemců vybráno následujících šest firem: Total Eren (Francie), Verbund (Rakousko), Voltalia (Francie), Eksim Yatrin Holding (Turecko), AYEN & Sallilari (Turecko+Albánie) a Guris & Mogan Energy (Turecko). Tyto firmy postoupily do druhého kola, kde měly předložit technickou a cenovou nabídku s maximální výkupní cenou ve výši 75 eur za megawatthodinu. Koncem července 2023 vláda vyhlásila vítěze, kterým se stalo konsorcium firem Total Eren (Francie)/KMV (Albánie) s bezkonkurenční cenou 44,88 eur/MWh a nabídnutým instalovaným výkonem 75 MW.

Vzhledem k tomu, že nabídku pro druhé kolo podaly z uvedených šesti firmem pouze firmy tři, vláda rozhodla udělit licence též zbývajícím dvěma firmám/konsorciím, kterými jsou Guris & Mogan Energy (Turecko)/BRD Energy (Albánie) s cenou 74 eur/MWh a instalovaným výkonem 75 MW a Verbund (Rakousko) s cenou 74,95 eur/MWh a instalovaným výkonem 72,6 MW. Celková výše licencí udělených v první aukci se proto zvýšila na 222,5 MW instalovaného výkonu. První větrné elektrárny z této aukce mají být připojeny k síti již v roce 2025.

Ilustrační fotografie

Možnost individuálního projektu

Kromě účasti v aukcích vypisovaných Ministerstvem infrastruktury a energetiky mohou zájemci o provozování větrných elektráren požádat o schválení individuálního projektu. V dubnu 2022 byl takto schválen projekt z roku 2008, kterým je výstavba větrné elektrárny v oblasti Lezhe a Shenjin. Elektrárnu postaví a bude provozovat konsorcium firem Biopower Green Energy (Albánie) a Marseglia Group (Itálie).

Jedná se o dva větrné parky s 39 turbínami a instalovaným výkonem 234 MW. Práce na tomto projektu byly již zahájeny a první turbína by měla dodávat elektřinu již v roce 2024. Projekt přijde na 244 miliony eur. U těchto individuálních projektů však stát výkupní množství a cenu předem negarantuje.

Nevyužitý potenciál

Albánie má pro výrobu větrné energie nevyužitý potenciál, zejména v oblastech kolem pobřeží Jaderského moře. Roční průměrná rychlost větru se pohybuje mezi 6–8 m/s a průměrná energetická hustota větru je mezi 250–600 W/m2. Potenciál je minimálně pro výstavbu 20 větrných parků s celkovým instalovaným výkonem více než 2000 MW.

Celkový instalovaný výkon elektráren v Albánii činí 2500 MW a je z 99 % tvořen vodními elektrárnami. Podíl obnovitelných zdrojů (bez vodních elektráren) je zatím necelé jedno procento. Záměrem vlády je zvýšit v příštích pěti letech podíl obnovitelných zdrojů na celkovém energetickém mixu až na 25 %.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Petr Vlk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme