Albánie vyhlásila tendr na výstavbu mezinárodního letiště Saranda

Nové mezinárodní letiště má být vybudováno v největším středisku albánské riviéry Saranda. Tendr na projekt, výstavbu a provozování letiště byl právě vyhlášen, nabídky lze přijímat do 23. září 2021.

Tendr na výstavbu letiště Saranda vypsalo ministerstvo infrastruktury a energetiky dne 3. srpna 2021. Uzávěrka tendru je 23. září 2021. Tendrová dokumentace v angličtině je k dispozici na albánských webových stránkách Ministerstva infrastruktury a energetiky Albánie v sekci publikace/oznámení.

Výstavba letiště má být uskutečněna na bázi BOT (Build Operate Transfer). Uchazeč tendru musí na své náklady vyhotovit projekt, letiště postavit (ranvej o délce 2,2 km a terminál o ploše min. 5 tis. m2) a ve své režii provozovat na základě státem vydané koncese po dobu 35 let. Předpokládané náklady na výstavbu činí 34,3 mil. EUR. Uchazeč musí předložit referenci z výstavby nebo rekonstrukce letiště kategorie 3C, včetně ranveje a terminálu o kapacitě minimálně 1 mil. cestujících ročně.

Ačkoli se během prvních 10 let provozu nepředpokládá více než 300 tis. cestujících ročně, během dalších 10 let by se měl příliv cestujících více než zdvojnásobit. Proto musí být terminál navržen tak, aby mohl být v budoucnu rozšířen až na kapacitu 2 mil. cestujících ročně.

Na rozdíl od nedávno kontrahovaného projektu na výstavbu letiště Vlora, kde vláda investorovi garantuje během prvních 10 let provozu minimální příjem, u tohoto projektu žádné vládní záruky pro případ poklesu předpokládaných tržeb nebudou.

Nové letiště v Sarandě má přilákat nejen zahraniční turisty, ale též investory do nových turistických kapacit a logistické infrastruktury, včetně rekonstrukce přístavu.

Albánie má v současné době pouze dvě letiště, a to mezinárodní letiště v Tiraně a nedávno zrekonstruované mezinárodní letiště v Kukës na severu Albánie, které si nicméně zachová regionální význam pro horské oblasti Albánie a Kosova. Další nové mezinárodní letiště má vyrůst v přímořském středisku Vlora ve střední Albánii. Kontrakt na výstavbu tohoto letiště byl podepsán nedávno.

Zastupitelský úřad v Tiraně je připraven poskytnout případným zájemcům z řad českých firem součinnost při podání nabídky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Petr Vlk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme