Albánie výrazně investuje do přenosu a distribuce elektřiny

V příštích pěti letech bude v Albánii do rozvoje kapacit dálkového přenosu a snižování ztrát v přenosu a distribuci investováno několik set milionů EUR.

Příležitosti pro české firmy jsou zejména v dodávkách transformátorů a řídících prvků. Modernizace stávající přenosové a distribuční soustavy je jedním ze strategických cílů vlády.

Ilustrační fotografie

Státní přenosový operátor OST plánuje v letech 2022–24 investovat do modernizace přenosové sítě 400 kV a 110 kV celkem 134 mil. EUR. Zejména přenosová síť 110 kV, včetně rozvoden, je velmi zastaralá a má za sebou více než 50 let provozu. Potřebná je též modernizace koncové distribuční sítě.

EBRD za tímto účelem poskytla státní distribuční společnosti OSHEE půjčku ve výši 70 mil. EUR. Projekty pokryté půjčkou počítají se zaváděním technologií na snižování ztrát (cca 22 %) cestou „smart grids“ a za pomoci digitalizace sítě. Největším plánovaným projektem je výstavba moderní rozvodny vysokého napětí v Tiraně, která bude umístěná v podzemí města. Na modernizaci distribuční sítě poskytla půjčku ve výši 50 mil. EUR i francouzská rozvojová agentura AFD.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

V oblasti dálkových vedení se připravuje projekt propojení energetických sítí Albánie a Severní Makedonie vedením 400 kV. Projekt je součást koridoru VIII propojující Itálii, Albánii, Severní Makedonii a Bulharsko. Odhadované náklady činí 70 mil. EUR. Výstavba na makedonské straně započala v roce 2022, na albánské straně je plánována na rok 2023.

Vedení o délce 130 km vybuduje konsorcium turecké firmy Mitas Energy a albánského výrobce stožárů a montážní firmy Metal Construction Inc – DOKO. Součástí projektu je i výstavba dvou nových rozvoden 400/220/30 kv v oblasti Elbassan a modernizace rozvodny 400/220/35 kV v regionu Fier (dodavatelem je řecká firma Mytilineos).

České firmy mohou nabídnout v rámci modernizace energetické sítě řadu subdodávek, např. technologická zařízení pro rozvodny, výkonové i distribučních transformátory, síťové řídící prvky a v neposlední řadě i technologie pro monitorování ztrát a optimalizace přenosu a distribuce elektřiny.

Výrazný hospodářský růst Albánie vyžaduje nové energetické zdroje, které současně kladou vyšší nároky na kapacitu a kvalitu přenosové a distribuční sítě. Stávající síť se totiž potýká s častými výpadky dodávek elektřiny a značnými ztrátami při přenosu. Problémy tak mají nejen domácnosti, ale též podniky a instituce.

Záložní zdroje v podobě generátorů jsou nutností, která zvyšuje náklady firem. Nespolehlivost dodávek elektřiny odrazuje zejména zahraniční investory. Rozvoj a modernizace stávající přenosové a distribuční sítě je proto jedním ze strategických cílů vlády.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Petr Vlk, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme