Alternativy mezinárodní dopravy pro Kazachstán a další novinky ze sektoru zemědělství

Kazachstán a Ázerbájdžán projednávají vytvoření projektu, respektive společného podniku pro rozvoj transkaspické mezinárodní dopravy.

Momentální geopolitická situace na Ukrajině vytvořila novou „skutečnost“ a je třeba na ni reagovat. Již nyní vyvstává riziko, že poptávka po agri & food produktech převýší nabídku, což ovlivní koncového spotřebitele.

Ilustrační fotografie

Zvýší se rovněž náklady na dopravu, doručení a také čekací doba. Tato skutečnost vyžaduje zvážení nových rámců spolupráce a zřízení tranzitních dopravních spojení mezi Evropou a Kazachstánem. Nový společný podnik má vyřešit otázky komplexního stanovení tarifů pro dopravu a konsolidaci tranzitního nákladu na této trase.

Změna a úprava financování v Kazachstánu

Ministerstvo zemědělství Kazachstánu plánuje změny v dotačním systému. Podle nového návrhu dotačního schématu se bude měnit systém dotací a financování ze strany státu. Tzn., že státní dotace a vůbec financování budou vypláceny na úkor regionálních a místních rozpočtů, čímž se má zvýšit odpovědnost místních výkonných orgánů.

Pokud jde o nová dotační pravidla, jejich přijetí se předpokládá do 31. května 2022. Očekává se, že v roce 2022 bude ze státního rozpočtu přiděleno 0,6 miliardy € na dotaci v oblasti zemědělství.

Ty půjdou do těchto oblastí:

  • výstavba nových zařízení pro agrokomplex;
  • leasing zemědělských zařízení;
  • nákup přídavných zařízení a taženého zařízení k zemědělským strojům
  • živočišná výroba (nákup skotu);
  • mlékárenství.

Krize s cukrem

Komise pro hospodářský rozvoj a integraci Ruska rozhodla dne 10. března 2022 o zákazu vývozu bílého cukru a surového třtinového cukru z Ruska do zemí Euroasijské ekonomické unie (EAEU), a to do 31. srpna 2022. Rusko je největším dodavatelem cukru do Kazachstánu a toto omezení může negativně ovlivnit trh s cukrem v Kazachstánu.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme