Alžírsko chce zvrátit trend dovozu mléka

Alžírsko nepatří mezi země, které by hrály významnou roli v mlékárenském průmyslu. Přesto jde o velmi dynamický trh. Za posledních deset let v zemi významně vzrostla spotřeba mléka, která nyní činí 140 litrů na osobu za rok. Drtivou většinu mléka a mléčných výrobků Alžírsko dováží – především ze zemí EU, ale také z Nového Zélandu či Latinské Ameriky. Zmírnit trend stále silnějšího importu by měla nová vládní strategie.

Zejména ministr obchodu Kamel Rezig hledá způsoby, jak podpořit rozvoj vlastního mlékárenského průmyslu a s ním souvisejících oborů chovatelství a pěstitelství. Nízkou výkonnost alžírských dojnic totiž ovlivňuje nejen nízká kvalita krmných směsí a jejich obecný nedostatek, ale stejně tak i podmínky ve chlévech. 

Snahu zmírnit závislost na dovozech mléka a mléčných produktů potvrdila i dohoda mezi alžírským ministerstvem zemědělství a ministerstvem školství z konce loňského roku. Oba rezorty se shodly na potřebě zavést vzdělávací a rozvojové programy pro chovatele skotu i výrobní podniky, a podpořit tak rozvoj vlastního mlékárenského průmyslu v Alžírsku. Zájem o spolupráci mají výrobci i distributoři, jak ze soukromé sféry (Soummam, Candia, Hodna, Draa Ben Khedda a další), tak státní podnik Giplait, který pravidelně vypisuje veřejné zakázky na dodávky klimatizačních zařízení, výrobních linek, či přenosu technologického know-how.

Od dob nezávislosti se alžírská vláda pokusila zlepšit situaci v mlékárenském byznysu již několikrát. Usnadnila například dovoz plemenného skotu, aby tak vyšlechtila vlastní stáda. Zlepšila systém veterinární kontroly a zpřísnila podmínky očkování. Také podpořila intenzifikaci pěstování krmiv a vyhlásila řadu investičních pobídek pro chovatele, i pro podniky ve zpracovatelském průmyslu. Žádné opatření ale dosud nedokázalo zvrátit trend stále silnějších dovozů mléka a mléčných výrobků do země.

Alžírsko se tak po Itálii a Mexiku řadí celosvětově na třetí příčku největších importérů těchto komodit. Vlastní produkce pokrývá jen 16 procent spotřeby. Síť 116 mlékáren (z nichž 16 je státních) doveze ročně 200 tisíc tun sušeného mléka k dalšímu zpracování, a to za výrazného přispění státu v podobě roční dotace 30 miliard alžírských dinárů (asi 5,6 mld. Kč). Poptávka navíc bude stále stoupat. V roce 2030 dosáhne počet obyvatel Alžírska podle demografických odhadů přibližně 52 milionů, a spotřeba mléčných výrobků tak překročí 500 tisíc tun ročně.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autorka: Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Alžírsko

Doporučujeme