Alžírsko není jen ropa a plyn, nově se chce zaměřit i na fosfáty nebo zlato

Alžírsko se kromě již tradiční těžby ropy a zemního plynu nově zaměřuje i na dobývání dalších významných surovinových zdrojů, včetně zlata nebo fosfátů.

Ministerstvo energetiky a dolů podporuje realizaci nových důlních projektů, které se neobejdou bez zahraničních partnerů a jejich technologií.

Ilustrační fotografie

V rámci plánu diverzifikace alžírského hospodářství, které dosud stálo primárně na zdrojích ropy a zemního plynu, je rozšíření těžby o další nerostné suroviny logickým krokem. Alžírsko disponuje významnými zásobami některých ve světě velmi žádaných surovin, jako jsou fosfáty, rudy a vzácné zeminy. Rozvoj důlnictví představuje jednu ze strategických priorit alžírské vlády a Alžírsko hledá vhodné zahraniční partnery pro plánované projekty v tomto sektoru. S tím se pojí i snaha zatraktivnit právní prostředí pro zahraniční investory.

ExportMag.cz: Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Průzkum a plánovaný rozvoj těžebních činností se zaměřují mimo jiné na již existující významná ložiska v oblasti Ghar Djbilet na jihozápadě, dále ložiska zlata v horské oblasti Hoggaru na jihu Alžírska, olova a zinku v oblasti Oued Amizour v regionu Béjaia na severovýchodě země, ale také na fosfáty v oblasti Bled El-Hadba v regionu Tébessa na východě Alžírska. Těžba i následné zpracování těchto surovin by mělo být urychleno.

Alžírsko společně se Západní Saharou, Sýrií a Čínou, kde souhrnně leží 80 % světových zásob fosfátů, bude i v příštích letech sehrávat významnou roli v zajištění dostatku potravin ve světě, neboť fosfáty se v současné době hojně využívají při výrobě hnojiv. Alžírsko také plánuje těžbu lithia, mramoru, barytu a bentonitu.

Jako perspektivní se jeví možnost spolupráce pro české společnosti v oblasti prospekce i povrchové těžby nerostných surovin. České firmy mohou nabídnout know-how při realizaci podobných projektů a dodat potřebné vybavení pro samotnou těžbu a také následné zpracování nerostných surovin. Alžírskou stranu také zajímají chytrá řešení z oblasti digitalizace a automatizace těžby a transformace surovin.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autor: Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme