Alžírsko otevírá své doly zahraničním partnerům

Alžírsko, které stále drží 18. největší zásoby ropy a 10. největší zásoby zemního plynu, pod tlakem hospodářské a zdravotní krize zaměřuje nově svůj zájem na ostatní významné surovinové zdroje.

Nově vzniklé Ministerstvo dolů pod vedením Mohameda Arkaba nyní připravuje Komplexní geologickou mapu zobrazující surovinový potenciál Alžírska, novou strategii těžby, a s tím související úpravu hornického zákona 14-05. Zadlužené státní podniky a prozatím nedostatečná síť družstev nevládnou dostatečnou kapacitou pro rozvoj těžby, proto se těžba i přes omezující investiční pravidlo 49/51 (49 % pro zahraničního partnera) otevře zahraničním investorům.

Úprava Hornického zákona 14-05 má primárně směřovat k zatraktivnění důlního sektoru pro tuzemské i zahraniční investory. Koncem roku 2020 a začátkem roku 2021 se navíc uskuteční série debat odborníků, která by měla vyústit v Plán činností v oblasti těžby, a identifikování hlavních os v těžbě nerostných surovin.

Již teď je jasné, že průzkum a těžba se zaměří především na již existující významná ložiska v Ghar Djbilet, dále ložiska zlata v Hoggaru, olova a zinku v Oued Amizour (vilája Béjaia) a samozřejmě fosfáty v oblasti Bled El-Hadba (vilája Tebessa) a na východě Alžírska. Tato těžba by měla být akcelerována. Zejména pak v případě fosfátů se chystá megaprojekt o rozpočtu až 16 mld. USD v Tindoufu (na západě Alžírska).

Alžírsko-čínská investiční spolupráce podniků Asmidal (pobočka Sonatrachu) a Manal společně s čínskou skupinou CITIC má ambici zařadit Alžírsko mezi největší světové vývozce hnojiv. Při rostoucích cenách pak právě fosfáty mohou Alžírsku zajistit naprosto klíčový příjem do státního rozpočtu.

Krizi světové produkce potravin může prohloubit i nedostatek fosfátů, které využíváme jako průmyslová či přírodní hnojiva. Bez nich se totiž současný zemědělský výnos může snížit až na polovinu. Ostatně i Evropská komise fosfáty opakovaně zařazuje na seznam Kritických surovin. Negativní prognózy dokonce hovoří o tom, že absence solidního řešení otázky fosfátů, se následně může stát příčinou další zásadní globální krize, protože minerální rezervoár by mohl být vyčerpán už v roce 2040. A zde právě Alžírsko společně se Západní Saharou, Sýrií a Čínou, kde souhrnně leží 80 % světových zásob fosfátů, sehrávají významnou roli.

Mimo kritické suroviny Alžírsko vládne středně velkým potenciálem, stávající přehled zásob a geografické rozložení naleznete v prezentaci.

Zájem alžírských partnerů se ubírá nejen směrem k zahraničním investorům, ale také dodavatelům důlní techniky, dekontaminačních zařízení, k odborníkům na rekultivace vytěžených dolů a lomů, a v neposlední řadě také k odborníkům na prospekční studie.

V období mezi koncem roku 2020 a jarem 2021 Alžírská geologická služba (ANAM) společně s odborem pro správu dolů Ministerstva dolů (DG Mines) začne vypisovat veřejné zakázky v souvislosti s pěti strukturálními projekty těžby zinku, železné rudy a zlata. Ve výhledu je také podnikatelská mise za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v nadcházejícím roce. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autorka: Mgr. Alena Štojdlová, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Alžírsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme