Alžírsko podporuje transformaci ekonomiky a udržitelný rozvoj

Ve dnech 26. a 27. října 2022 ambasáda ČR v Alžírsku uspořádala dvoudenní odborný seminář pro představitele alžírského Ministerstva financí.

Schůze se týkala tématu sdílení zkušeností z transformace plánované ekonomiky na tržní ekonomiku a podporu udržitelného růstu, a to především z pohledu role státních institucí, jejichž fungování je pro úspěšný průběh transformace ekonomiky zásadní. Seminář byl realizován jako projekt k tématu naplňování Agendy 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje.

Alžír, Alžírsko

O transformační zkušenosti se podělil uznávaný odborník na hospodářskou a měnovou politiku a správu veřejných financí ekonom Miroslav Zámečník, který v 90. letech zastával funkci vedoucího Centra pro ekonomickou analýzu v kanceláři prezidenta Václava Havla, působil také jako vyjednavač Středoevropské zóny volného obchodu nebo jako zástupce České republiky ve Světové bance. Seminář byl velmi úspěšný a vybrané téma aktuální, jak dokládá i velká účast kolem 200 lidí.

Cílem semináře nebylo poskytnout jednoznačný „návod“ na transformaci ekonomiky a udržitelnost, byl koncipován jako sdílení zkušeností České republiky. Za hlavní rozdíly pro uskutečnění výše zmíněného procesu lze mj. považovat v Alžírsku již existující soukromý sektor. Alžírsko se dlouhodobě potýká s ekonomickou závislostí na vývozu ropy a plynu a nedostatečnou diverzifikací ekonomiky.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

I z tohoto důvodu alžírská vláda na rok 2022 mezi své priority vytyčila diverzifikaci ekonomiky, zjednodušení podmínek pro zahraniční investice a větší soběstačnost ve strategických sektorech ekonomiky. Odborný seminář umožnil podělit se o zkušenosti ČR v oblasti tvorby silných institucí a reforem potřebných pro nastartování ekonomického růstu s důrazem na inovace, odpovědnou výrobu a spotřebu a nastavení veřejného rozpočtu.

Akce navázala na velmi úspěšný seminář realizovaný ve spolupráci se ZÚ Maďarska a Polska a s místním podnikatelským think-thankem CARE v Alžíru v červnu 2019 k tématu sdílení zkušeností z transformace plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, a to především z pohledu role státních institucí. Ambasáda zajistila na semináři účast ekonoma Tomáše Sedláčka.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autor: Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme