Alžírsko vydává nový celní sazebník

Alžírské ministerstvo obchodu vydalo dodatek k rozpočtovému zákonu upravující sazby cel a zrušení zákazu dovozu vyhlášené v září 2018. Dokument pod zkratkou DAPS upravuje donedávna nejasnou situaci v souvislosti s dovozem zboží do Alžírska a definuje celní sazbu přibližně 1100 položek. Nahrazuje tak provizorní zákaz dovozu 850 položek a ponechává zákaz pouze u pěti položek, který se týká zejména traktorů a větších vozidel.Dle ekonomických analytiků může následkem vysokých cel obchod s Evropskou unií utrpět ztrátu až 1 miliardu euro ročně. Zejména dovozové potravinářské výrobky, keramika a produkty cementářského průmyslu nový celní sazebník de facto vytlačuje z trhu. Vzhledem k porušování stanov existující asociační dohody s EU budou probíhat politické konzultace s alžírskými zástupci v Bruselu a lze očekávat, že situace se bude i nadále dynamicky vyvíjet.

DAPS a celní sazby jím stanovené má pochopitelně potenciál výrazně snížit kupní sílu alžírského obyvatelstva, a je proto mnoha stranami kritizován. Odborníci se plošně shodují, že zásadnímu kroku v úpravě zahraniční obchodní politiky ve smyslu zákazu dovozu, či nastavení nadprůměrně vysokých celních sazeb, měla především předcházet fáze rozvoje obchodních aktivit na domácí půdě, a tím pádem zajištění místní produkce, posílení konkurenceschopnosti alžírských výrobců a samostatného ekonomického rozvoje. Již při práci na rozpočtovém zákoně 2019 bylo jasné, že několikaměsíčním zákazem dovozu (snížení o 2,1 %) se neušetřilo ani přes 500 milionů USD. Omezování zahraničního obchodu není cestou k osvěžení ekonomiky, ani způsobem, jak ušetřit.

Obava Alžířanů o konto s devizovými rezervami trvá již 4 roky. Za tu dobu devizové rezervy významně poklesly ze 194 miliard dolarů (2014) na pouhých 88 miliard dolarů v červnu 2018. Odhad stavu devizových rezerv v roce 2019 se uvádí na méně než 62 miliard USD s průběžným poklesem v nadcházejících letech. Konsolidace státního rozpočtu vyžaduje snížení veřejných výdajů, jelikož příjmy jsou přímo závislé na počtu prodaných barelů a nepřímo na aktivitách vázaných na zpracování ropy, a jsou tím poměrně nejisté.

Alžírský ministr financí Abdurrahmán Rauíja v proslovu před Národním shromážděním dokonce otevřeně zmínil nutnost snížit subvence státu. Navrhl zvýšit ceny paliv a elektřiny s tím, že by měl být zaveden kompenzační mechanismus pro sociálně slabé. Zavést takto nepopulární změny se ovšem zdráhá každá vláda (nemluvě o nutnosti zavést milionářskou daň, ekologickou daň a zefektivnění danění nemovitého majetku). I alžírský premiér Ahmed Ujahjá se při setkání vlády s guvernéry (walí) s ohledem na kolísající ceny ropy nechal slyšet, že alžírská společnost žije na dluh.

Omezováním dovozu a nadsazováním cel Alžírsko rovněž porušuje ustanovení asociační dohody s EU platné od roku 2005. Momentálně stále probíhají interpelace na půdě Evropské komise s alžírskými zástupci v dobré víře zajistit oboustranně výhodné podmínky pro obchod mezi EU a Alžírskem. Další vývoj jistě ovlivní i výsledek prezidentských voleb, který budeme znát koncem dubna 2019.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autorka: Alena Štojdlová.

• Teritorium: Alžírsko | Asie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme