Alžírský ministr pro start-upy navštívil Česko

Do Prahy zavítala alžírská delegace v čele s ministrem pro start-upy Yacinem Oualidem. Hlavními tématy diskuzí bylo sdílení zkušeností, navázání spolupráce v oblasti startupů či otevírání nových trhů za hranicemi.

Delegace se setkala se zástupci Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) a zástupci společnosi eMan. Alžírsko se jako jedna z mála zemí světa může chlubit institucí na úrovni ministerstva, která prosazuje a chrání zájmy mikropodniků, znalostní ekonomiky a digitalizace země.

Setkání s alžírským ministerem pro start-upy | AAVIT

Právě Yacine Oualid je alžírským ministrem pro znalostní ekonomiku, start-upy a mikropodniky. V roce 2022 byl označen časopisem Forbes za jednu z nejvlivnějších osobností Afriky.

Podle Yacine Oualida směřuje průmyslová ekonomika k té znalostní. „Ekonomika znalostí odkazuje na ekonomický systém, v němž jsou nejdůležitějšími faktory rozvoj znalosti, informace a intelektuální kapitál. V takovém ekonomickém systému jsou klíčovými prvky výzkum, inovace, technologie, vzdělání a kreativita. Znalosti a schopnosti lidí jsou považovány za hlavní zdroj produktivity a konkurenceschopnosti, zatímco tradiční zdroje, jako jsou suroviny nebo fyzická pracovní síla, jsou méně důležité. Výsledkem této ekonomiky by měl být růst a vysoká úroveň prosperity založené na kvalifikované a inovativní práci,“ uvedl ministr Yacine Oualid.

Alžírsko je jedním ze strategických partnerů EU

Hlavními tématy, která prolínala setkání, bylo navázání formální spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti start-upů, význam VC kapitálu pro rozvoj startupového ekosystému či metody softlanding start-upů při otevírání nových trhů v zahraničí, včetně rozvoje inkubátorů a akcelerátorů.

Ilustrační obrázek

„Mimo jiné jsme se také bavili o velice aktuálním tématu, jako je citlivý přístup k regulaci umělé inteligence a dalších oborů. Shodli jsme se na tom, že bychom vzájemně mohli sdílet zkušenosti právě při tvorbě nové legislativy přátelské pro start-upy a v podpoře malých a středních podniků při rozvoji místních komunit. Těšíme se na další praktické kroky v rámci rozvoje bilaterální spolupráce. Věříme, že ji bude možné co nejintenzivněji škálovat,“ říká Jaromír Hanzal, CEO Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT).

Příkladem jednoho z konkrétních kroků, které AAVIT ve spolupráci s Alžírskem připravuje, je například spolupráce českých a alžírských vysokých škol, konkrétně University Of Science and Technology Houari-Boumédiène a École nationale supérieure d’informatique.

Řada příležitostí se nabízí také pro české firmy

V rámci navázání česko-alžírských vztahů nejde o první setkání. Zástupci společnosti eMan a zástupci AAVIT se již v listopadu loňského roku zúčastnili dvoudenní podnikatelské mise Svazu průmyslu a dopravy ČR do Alžírska, kde se jednalo o možném vytváření bilaterálních IT týmů pro realizaci digitalizačních projektů, jak v rámci ČR, tak v rámci Alžírska.

Současné setkání se neslo v duchu navázání vzájemné spolupráce. Zároveň byla řeč o tom, že se Alžírsko zaměřuje na vzdělávání odborníků v oblasti IT, kteří mohou najít uplatnění také na českém trhu, kde je právě programátorů značný nedostatek.

Ilustrační fotografie

„Setkání bylo především prvním krokem k navázání budoucí možné spolupráce. Zároveň by Alžírsko pro nás mohlo být branou ke spolupráci také s dalšími africkými zeměmi,“ komentuje setkání Roman Kouba, CSO společnosti eMan.

Konkrétní kroky budou nastaveny v dalších měsících. Právě v oblastech energetiky, ICT a návazných technologií a služeb se mohou české firmy na alžírském trhu prosadit. Zajímavé obchodní příležitosti naleznou exportéři v Alžírsku také v obranném průmyslu, zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu, v zemědělství či dopravě.

Redakčně upravená tisková zpráva Asociace pro aplikovaný výzkum v IT

• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme