Ambasador kvality a Quality Innovation Award: Kvalita a inovace jako cesta z krize

Česká společnost pro jakost tak jako každoročně i letos ocení organizace a osobnosti, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její zavádění ve firmách a její propagaci.

Soutěže jsou cestou jak zviditelnit a nechat vyniknout kvalitu ve všech podobách. Jednou z nejprestižnějších je tradiční Ambasador kvality České republiky.

Ambasador kvality

Kdo může být ambasadorem kvality?

Česká společnost pro jakost dlouhodobě usiluje o rozvoj a všeobecnou popularizaci nástrojů managementu kvality. Podporou kvality chce přispívat k ekonomickému úspěchu firem a podniků a rovněž k efektivnímu fungování a poskytování kvalitních služeb subjekty ve veřejném sektoru. Ambasadory se mohou stát pouze ty organizace, pro které je kvalita součástí jejich DNA.

V posledním ročníku soutěže Ambasador kvality ČR se na prvním místě mezi organizacemi soukromého sektoru umístila společnost Edwards s.r.o. globální lídr v oblasti vakua a snižování emisí. Ve firmě probíhá vývoj a výroba vakuových vývěv. Zisk ocenění prokazuje, že se společnost Edwards kvalitě věnuje strategicky a systematicky.

„Kvalita musí být součástí dění ve firmě, kolečko v převodovce, týmový partner,“ říká generální ředitel firmy Jan Večeřa.

Česká společnost pro jakost oceňovala v soutěži Ambasador kvality ČR za rok 2022

„Je to pro nás významné ocenění, kterého si vážíme. Věřím, že reflektuje obrovský potenciál, který v našem závodě, v našich zaměstnancích a produktech máme. Bez systémového řízení kvality bychom nebyli schopni současného růstu, kdy musíme kombinovat obrovské úsilí ve vývoji a zavádění nových produktů s maximálním udržením kvality na produktech stávajících, tedy již zavedených. Rozvoj procesu řízení kvality a zaměření na její kontinuální zlepšování je jednoznačně součástí naší dlouhodobé strategie a budeme investovat značné finanční prostředky do postupného dalšího rozvoje této oblasti,“ doplňuje Večeřa.

„Vnímám velmi pozitivně, že letos můžeme vyhlásit již šestý ročník Ambasadora kvality České republiky. Osobně jsem potěšena, že firmy se do soutěže s chutí hlásí a že nás každý rok překvapí, co nového v těchto oblastech přístupů ke kvalitě vymyslí a dokáží,“ chválí předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková.

Kvalita v tomto programu oceňování není chápana pouze jako souhrn přístupů, které vedou k zajištění podmínek pro výrobu kvalitních produktů či poskytování kvalitních služeb. Posláním soutěže je také předat managementu zpětnou vazbu o stavu a směřování organizace na cestě k úspěchu, jehož je kvalita základem.

Mezinárodní soutěž inovací

Jedenáctým rokem mají firmy z České republiky možnost se zapojit také do mezinárodní soutěže inovací Quality Innovation Award. Přihlášení mají možnost porovnat svoji inovaci z mezinárodního pohledu. Hodnocena je především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Soutěží se v několika kategoriích podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou zvlášť hodnoceny inovace s environmentálním dopadem nebo potenciální inovace, dosud netestované.

Quality Innovation Award

Na poli inovací, ač se to nemusí na první pohled zdát, se v posledních letech daří i českým firmám, které jsou rok od roku silnější. Petr Koten, ředitel České společnosti pro jakost, dodává: „Naše firmy, ale i organizace z veřejného sektoru mají v soutěži velký potenciál, prakticky každoročně některá z nich uspěje i v mezinárodním kole.“

V posledním ročníku uspěla na národní úrovni společnost CALISME a.s. s Chytrou kuchyňskou digestoří fungující na principu Internetu věcí (IoT) a která zajišťuje sterilitu prostředí, bezpečnost domácnosti a automatizaci vaření.

Quality Innovation Award 2022: Boduje české strojírenství, úspěšné jsou i projekty veřejné správy

Zapojením se do soutěže má firma možnost zviditelnit svoji inovaci, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Jak dodává ředitel firmy CALISME, a.s. Milan Pospíchal: „Domnívali jsme se, že vzhledem k jedinečnosti uvedených funkcí, kterými v současné době žádná digestoř na trhu nedisponuje, a potenciálu, který toto zařízení má, mohla by tato inovace v soutěži uspět. Zároveň jsme pochopitelně chtěli tuto inovaci zviditelnit i ve vztahu k potenciálním partnerům v oblasti výroby a prodeje.“

Oblast inovací není cizí ani organizacím z veřejného sektoru, jak dokládá mezinárodní úspěch Královéhradeckého kraje, který zabodoval v kategorii Inovace ve veřejné správě s projektem Katalog otevřených dat kraje a Datový portál Královéhradeckého kraje Data KHK.

Naše firmy i organizace z veřejného sektoru mají v soutěži velký potenciál, prakticky každoročně některá z nich uspěje i v mezinárodním kole

Petr Koten, Česká společnost pro jakost

Otevřená data vyššího územně správního celku jsou zobrazena mapovými výstupy. Inovativním řešením je automatizované napojení lokálního katalogu do národního katalogu otevřených dat. Jde o nový pohled na prezentaci dat a informací pro občany a jejich sdílení.

Česká společnost pro jakost jakožto národní zástupce vyhlašovatele poskytuje přihlášeným organizacím plnou podporu v průběhu celého klání na národní i nadnárodní úrovni. Účast není zpoplatněna.

Podávat přihlášky mohou zájemci do soutěží do konce září 2023.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme