Americká firma ECRM pomáhá firmám prosadit se na pulty retailových řetězců v USA

Malé a středně velké firm\ z ČR mají možnost registrovat své výrobky prostřednictvím webových stránek u jednotlivých retailových obchodníků v USA a následně i možnost registrace přes novou platformu RangeMe, která je v USA stále populárnější. Vedle těchto nástrojů, které mohou pomoci českým firmám uvažujícím o prodeji svých výrobků na trhu USA, nabízí firma ECMR propojení amerických retailových obchodů i s českými dodavateli majícími zájem o trh USA.

Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

Pro řadu zahraničních firem včetně těch českých je snem nabízet zboží na pultech retailových řetězců v USA, ať se již jedná o potraviny, či zboží tzv. non-food sektoru. Že není úplně jednoduché u amerického zákazníka uspět s novým výrobkem, ukazuje jednoduchá statistika. V roce 2018 z celkem 13 tisíc nových produktů na trhu USA se jich prosadilo pouze zhruba 200, 100 v oblasti potravinářství a 100 v non-food sektoru. Skutečně pak pouze několika novým výrobkům se podařilo přesáhnout hranici 100 mil. USD v prvním roce prodejů.

Pro detailní představu a případnou inspiraci, jaké nové výrobky a jak v roce 2018 na trhu USA uspěly, ukazují veřejně přístupná data chicagské společnosti IRI, která detailně zpracovává statistiky retailových prodejů v USA:

Především pro malé a středně velké firmy představuje prosazení nových výrobků do retailových obchodů řadu překážek od získání správných kontaktů, dostatku financí až po pokrytí financování marketingových aktivit či účasti na vybraných veletrzích.

Odhadované minimální náklady na marketing nového produktu na trhu USA se odhadují na 10 mil. USD. Poslední dobou se daří prosazovat nové produkty malým firmám na úkor těch velkých a především středně velkých.

Je třeba si ale uvědomit, že v USA jsou za malé firmy považovány ty s prodejem nižším než 1 mld. USD, tedy zhruba 23 mld. Kč. Tedy i ty největší firmy v ČR by patřily do kategorie malých firem v USA. Velké firmy s prodejem větším než 5 mld. USD pak sice nepřináší na trh takové množství nových výrobků, ale zato mají větší než 50% podíl z jejich prodeje v dolarovém vyjádření.

Těch důvodů pro tento trend je zcela jistě celá řada, nicméně hlavní je asi skutečnost, že kromě toho, že výrobek musí zapadat do aktuálních trendů chování zákazníka, existuje zde silný „brand story“ a „goodness“ společnosti, na kterých může firma rozvíjet svoji marketingovou strategii produktu.

Co se týče potravin a nápojů, zcela jednoznačně se potvrzují aktuální trendy zaměřené na zdravou výživu (např. bezlepkové potraviny, obsah vitamínů, snížený obsah cholesterolu atd.). Podrobnější informace k těmto trendům v USA je obsahem prezentace p. L. Levina, viceprezidenta společnosti IRI, kterou GK Chicago poskytne na vyžádání.

Firma ECRM pomůže s propojením na retailové obchodu v USA

Firma ECRM je mimo jiné správcem zmíněné platformy RangeMe a má zkušenosti s poradenstvím firmám, které se snaží na trhu USA prosadit ve výše uvedených odvětvích. ECRM velice úzce spolupracuje s celu řadou retailových řetězců v USA, mimo jiné např. se společností H-E-B, potravinářský řetězec v Texasu, či se společností Walgreens, která má více než 10 tisíc poboček na území USA. Jejich prezentace jsou opět k dispozici na vyžádání na GK Chicago.

Zejména pak prezentace společnosti Walgreens, která má jen v USA téměř 100 mil. aktivních zákazníků, obsahuje detailní popis, jak se na jednání s americkými retailovými zákazníky připravit. Společnost ECRM nabízí vedle poradenství řadu programů zacílených na prodejce dle různých kategorií zboží (viz podrobněji na webových stránkách ECRM ). Příkladem úspěchu je např. brazilská vládní proexportní agentura ApexBrasil, které se díky partnerství se společností ECRM podařilo prodat produkty americkým retailovým zákazníkům za 122 mil. USD v posledních letech.

Dále naleznete odkazy na dva zmíněné články GK Chicago z roku 2019, které se věnují možnostem vstupu do retailových řetězců v USA: Platforma RangeMe, kterou spravuje společnost ECRM, možnosti registrace u retailových obchodů.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Chicagu (Spojené státy americké). Autor: T. Trnka, vedoucí obchodně-ekonomického úseku.

• Teritorium: Spojené státy americké
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme