Americká nadace opět otevírá možnost mezinárodní spolupráce v programu IRES

V srpnu 2020 byla prostřednictvím webových stránek National Science Foundation (NSF) zveřejněna výzva k podávání projektových přihlášek v programu International Research Experiences for Students (IRES).

Tento program je určen k zapojení studentů všech stupňů amerických vysokých škol do práce zahraničních výzkumných týmů a zároveň je jeho cílem podpořit institucionální kontakty amerických a zahraničních partnerů.  

Program IRES podporuje mezinárodní výzkum a výzkumně zaměřené aktivity amerických studentů v přírodovědných a technických oborech. Tím přispívá k rozvoji všestranné, internacionalizované a konkurenceschopné pracovní síly. IRES je nástrojem NSF k posílení aktivního zapojování všech skupin studentů do kvalitního výzkumu v zahraničí a k rozvoji jejich profesních dovedností.   

Program zároveň přináší možnost stabilizovat a posilovat mezinárodní spolupráci zapojených institucí, jak vysílajících amerických, tak přijímajících zahraničních. Prestižní zkušenost, jakou studenti skrze tento program získávají, může mít formativní vliv na jejich kariéru a tím také na jejich budoucí zapojování do mezinárodní spolupráce v jejím průběhu. Pro přijímající instituce je hostování prestižní záležitostí, protože jde o de facto ocenění jejich úrovně ze strany NSF a jejích hodnotitelů. Návrhy projektů totiž musí, i přes zaměření na studenty a juniorní výzkumníky, splňovat kvalitativní standardy NSF.  

Současná výzva je opět určena americkým institucím/vědcům, kteří své návrhy formulují ve spolupráci se zahraničními partnery v jednom ze 2 mechanismů: 

  • Mechanismus I, tzv. IRES Sites, podpoří aktivní zapojení amerických bakalářských a magisterských studentů do kolaborativního výzkumu se zahraničními týmy. V principu by se spolupráce měla odehrávat v zahraniční lokaci a zahrnovat především mentoring ze strany hostujícího týmu.  Termín pro přihlášky je 12. listopadu 2020.
  • Mechanismus II, tzv. Advanced Studies Institutes, podpoří krátké kurzy a intenzivní výzkumné aktivity v zahraničí v délce trvání cca 10 – 21 dní, které zprostředkují možnost zapojit se do skutečně hraničního výzkumu zejm. pro americké doktorandy. V tomto mechanismu se očekávají také vedlejší benefity pro účastníky v podobě rozšíření profesionálních kontaktů, rozvoje dovedností a získání přístupu k mezinárodním zdrojům v podobě dat, infrastruktur, mentoringu apod.  Termín pro přihlášky je 9. listopadu 2020.

V letošním roce také NSF doporučuje připravit záložní virtuální a hybridní varianty organizace, jakožto opatření k řízení rizik spojených s nepředvídatelnou epidemiologickou situací ve světě.  

Tato výzva je zajímavou příležitostí pro české výzkumné instituce, které již navázaly partnerství s některými z amerických univerzit a zároveň mají zájem společné aktivity expandovat v oblastech, které NSF prioritizuje. Detaily k výzvě lze dohledat na webu NSF

Za období 2008–2019 byli čeští výzkumníci zapojeni do celkem 17 grantů v programu IRES. Jde tak o jeden z nejúspěšnějších nástrojů mezinárodní spolupráce z hlediska dopadu na networking amerických a českých výzkumných organizací.   

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Luděk Moravec.

• Teritorium: Spojené státy americké
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme