Americké investiční společnosti jednaly v Praze

Ve dnech 15. a 16. září 2020 se uskutečnila mise amerických firem pod hlavičkou asociace ACEBA (American-Central European Business Association) do Prahy. Jejím cílem se stalo hlavní město Praha. ACEBA je asociace sdružující americké investory se zájmem o střední a východní Evropu.

ACEBA je to nezisková organizace zaměřená na vytvoření jednotné platformy pro dialog mezi manažery amerických převážně investičních firem a vládními představiteli ze 14 zemí střední Evropy. Mise se uskutečnila jako projekt ekonomické diplomacie, PROPED a jejím smyslem bylo zajistit pokračování dialogu mezi americkými investory a českými institucemi majícími rozhodující vliv na vytváření funkčního investičního prostředí v České republice. 

Delegace amerických firem byla během svého pobytu v Praze přijata předsedou vlády A. Babišem, předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR R. Vondráčkem, ministryní financí a místopředsedkyní vlády A. Schillerovou, ministrem průmyslu, obchodu a dopravy a místopředsedou vlády K. Havlíčkem a setkala se rovněž s náměstkem ministra obrany T. Kopečným, s náměstkem ministra vnitra J. Kulhánkem a s náměstkem ministra zdravotnictví F. Vrubelem.

V Černínském paláci se zástupci amerických firem sešel státní tajemník M. Stašek. Za americkou stranu se tohoto jednání zúčastnili zástupci firem Bell Helicopter/Textron, Lockheed Martin, Oshkosh Defense, Northrop Grumman, Motorola Solutions, Palo Alto Networks a Thermo Fischer Scientific. Cílem jednání bylo informovat vedení MZV o aktivitách amerických firem v ČR a projednat možnosti další spolupráce.

M. Stašek v průběhu jednání připomněl, že USA jsou již několik let naším nejvýznamnějším exportním partnerem mimo EU a také jednou z našich nejdůležitějších exportních destinací z pohledu přidané hodnoty exportovaného zboží (letecké motory, zdravotnické zařízení, mikroskopy). Zmínil rovněž skutečnost, že USA jsou společně s Jižní Koreou a Japonskem v ČR největšími mimoevropskými investory. Zdůraznil, že cílem ČR je zaměřit se do budoucna především na rozvoj vědy, výzkumu a inovací a zařadit se v tomto ohledu do skupiny nejvýznamnějších zemí na světě. Americké společnosti informovaly o svých současných a budoucích investičních záměrech v ČR a o spolupráci s českými subjekty, kromě jiného právě v oblasti vědy a výzkumu.

Součástí mise bylo rovněž Obranné fórum a Zdravotní dialog. Obranné fórum posloužilo jako platforma pro setkání českých a amerických firem z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu a pro diskusi o možnostech vzájemné spolupráce v tomto oboru. Na závěr Obranného fóra proběhly B2B schůzky. Zdravotní dialog nabídl možnost diskuse mezi zástupci amerických firem z oblasti farmaceutického průmyslu a zástupci ministerstva zdravotnictví a dalších institucí působících v této oblasti (SUKL, VZP, atp.).

Účastníci mise i jejich čeští partneři se shodli v názoru, že je nutné v započatém dialogu pokračovat a dále jej rozvíjet. Jeho výsledkem pak bude dobře fungující prostředí vzájemné spolupráce.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Jiří Janíček.

• Teritorium: Spojené státy americké
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme