Americký zemědělský gigant Cargill bude odměňovat pěstitele za ochranu životního prostředí

V rámci výzvy k přihlášení do nového programu regenerativního zemědělství RegenConnect slibuje společnost Cargill zemědělcům odměny za ochranu přírody.

Konkrétně se jedná o využití postupů vedoucích ke zlepšení kvality půdy a pozitivní dopady na životní prostředí, včetně platby za tunu zachyceného uhlíku. Jde o naplňování cíle společnosti, kterým je zavedení postupů regenerativního zemědělství na minimálně 10 mil. akrů půdy v Severní Americe do roku 2030.

Zařazení pěstitelé budou muset do příští sezóny zavést zemědělské postupy (obdoba evropského greeningu) dle vlastního výběru – pěstování krycích plodin, bezorebné postupy, ponechání půdy ladem atd. Cargill pověřil společnost Regrow k asistenci pěstitelům k měření, vykazování a ověřování v oblasti uhlíku pomocí dat z polí, dálkového průzkumu a modelování stavu plodin a půdy.

Společnost Cargill se v tomto postupu opírá o výsledky studie The Soil Health Institute, dle které výše uvedené postupy ochrany půdy zvýšily příjmy 85 % zemědělců pěstujících kukuřici a 88 % zemědělců pěstujících sóju. Studie dále dokládá, že průměrný příjem u pěstitelů kukuřice se zvýšil o 52 USD z akru a o 45 USD u pěstitelů sóje.

Autor: Petr Ježek, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme