AMIA: výhody i podíl na výzkumu. Síť firem, které sází na nové materiály, se rozrůstá

Jedinečná síť průmyslových firem, které v rámci asociace AMIA spolupracují s univerzitním ústavem CXI na výzkumu, se neustále rozšiřuje. Pro firmy je totiž důležité, že si samy určují směr základního i aplikovaného výzkumu.

Zástupci dvacítky firem z celé České republiky se sešli na pravidelném podzimním setkání. Koncept spolupráce s firmami, jež jsou součástí sdružení AMIA, není v rámci České republiky obvyklý. Firmy jsou vázané smlouvou a Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CXI TUL poskytují finanční podporu. Umožňují tak podpořit rozvoj základního výzkumu především u mladých vědců.

Na pravidelných setkáních asociace AMIA probíhá kromě představení novinek na poli výzkumu výměna informací a navazování nových kontaktů | Adam Pluhař, TUL

„Nebývá obvyklé, aby vám firmy dávaly peníze na základní výzkum. My si ale díky tomu můžeme zvýšit základní znalosti o problematice a na základě těchto znalostí pak probíhá aplikovaný výzkum konkrétních potřeb pro jednotlivé firmy,“ uvedl za CXI ředitel pro vztahy s průmyslem Adam Blažek.

Členy sdružení AMIA (Advanced Materials Industrial Association) jsou firmy, jež si uvědomují, že inovace je pro zachování konkurenceschopnosti naprostou nezbytností. Firmy pojí společné zájmy při prosazování nových materiálů a technologií. Výhodou členství v asociaci je zvýhodněná cena veškerého smluvního výzkumu prováděného pod záštitou CXI TUL. V případě plného členství se jedná o patnácti procentní slevu, pro přidružené členy platí desetiprocentní sleva.

Na pravidelných setkáních probíhá kromě představení novinek na poli výzkumu výměna informací a navazování nových kontaktů. Důležitou motivací je pro firmy i možnost ovlivňovat směřování výzkumných aktivit ústavu CXI.

Ondřej Havelka představil zástupcům průmyslových firem přípravu nanoslitin pomocí laserů | Adam Pluhař, TUL

„Koncept takovéto spolupráce má velký potenciál a počet firem, které mají o členství zájem, přibývá. Jsme otevření všem, kdo mají o spolupráci zájem. Firmy nás už samy vyhledávají, ale i my sami firmy oslovujeme a nabízíme jim naše služby a výsledky našeho výzkumu,“ doplnil Adam Blažek.

CXI nabízí širokou škálu služeb ve třech výzkumných směrech: konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum zaměřený na nanovlákna a nanomateriály a systémová integrace zaměřená na IT a systémová řešení.

Atrea, Preciosa, Bosch nebo Magna

K největším partnerům CXI v asociaci AMIA patří Atrea, Preciosa, Bosch, Magna nebo Galvanoplast. Na poslední setkání přišli zástupci dvacítky průmyslových firem z celé České republiky. „Na setkání AMIA jsem už počtvrté a vždy tady potkám zajímavou společnost. Setkávám se tu s lidmi, se kterými jednáme o kolaborativním výzkumu. Zajímá mě, co nového se vyvíjí, co nového univerzita nabízí, ale zároveň sledujeme, kam se posunuly vývoje, které jsme podpořili,“ řekl Bohumil Cimbál, vedoucí vývoje a výzkumu ve společnosti Atrea.

Klíčovým členem Průmyslového sdružení pro pokročilé materiály AMIA je významný regionální výrobce svítidel a komponentů PRECIOSA. Na partnerství nejvíce oceňuje ředitel R&D PRECIOSA Components Jakub Hayer výzkum povrchových vrstev, ale také nanovláken.

„Jsme aktivním členem a podporovatelem klubu AMIA. Nejvíce nás zajímají znalosti a trendy z výzkumu povrchových vrstev a skutečně je využíváme. Určitým způsobem jsme zainteresovaní i ve firmě Elmarco, takže se zajímáme také o oblast nanovláken. Myslím si, že budoucnosti AMIA je světlá. Máme rozjeté projekty a plánujeme rozšíření aktivit, ve kterých bychom chtěli právě aktuální informace z výzkumu z CXI využít a kvalifikovaně je přenést do konkrétních aplikací v naší výrobě,“ vysvětluje Jakub Hayer.

Světlana Trejbalová a Adam Blažek z CXI TUL | Adam Pluhař, TUL

Výzkum a spolupráce s partnerskými firmami se uskutečňuje převážně na Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL. Ústav zastřešuje vědecké pracovníky, výzkumníky a studenty doktorského studia z většiny fakult Technické univerzity v Liberci: fakulty strojní, fakulty textilní a fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

Asociace začínala v roce 2014 s cíle vytvářet síť průmyslových partnerů pro výzkumnou spolupráci na specifických technických problémech. Dnes je tato síť aktivní, má své stálé členy, kteří CXI podporují a ovlivňují směřování základní i aplikovaný výzkumu ústavu. Na kolaborativním výzkumu se s CXI za dobu jeho existence od roku 2010 podílí více než 200 firem.

Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

„Členové AMIA a naši partneři z průmyslové praxe s námi spolupracují, protože mohou podstatně ovlivnit to, na čem u nás na CXI v základním i aplikovaném výzkumu pracujeme. Pravidelně se setkáváme a diskutujeme o aktuálních trendech. Vzájemně se odborně obohacujeme a ke spolupráci zveme také naše studenty, kteří poznají průmyslové prostředí a mohou začít pro firmy pracovat. AMII přeju, aby byla pro firmy atraktivní, co nejvíce se rozrostla a získali jsme další členy,“ říká zakladatel AMIA Stanislav Petrík.

Zdroj: Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci

• Oblasti podnikání: Nanotechnologie | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme