AMSP ČR představila Národní program pro gastronomii

Národní program pro gastronomii obsahuje čtyři krátkodobá opatření, která mají přinést rychlou pomoc, a pět střednědobých, která zajistí potřebný rozvoj sektoru do budoucna.

„Aktuální situace v gastronomii je bez přehánění kritická. Po lednu a únoru, které jsou tradičně nejslabší měsíce v roce, přišlo tříměsíční uzavření hospod následované ekonomicky podprůměrným létem. Tržby hospod a restaurací se v období leden-červenec meziročně propadly o 30 mld. korun. Proto jsme se rozhodli připravit ucelený program na podporu gastronomie, který může provozovatelům pomoci jak v aktuální situaci, tak ve střednědobém rozvoji sektoru,“ říká Luboš Kastner, garant projektu Moje restaurace AMSP ČR a spolumajitel skupiny Hospodska.

Národní program pro gastronomii obsahuje čtyři krátkodobá opatření, která mají přinést rychlou pomoc, a pět střednědobých, která zajistí potřebný rozvoj sektoru do budoucna.

 1. Prodloužení programu Antivirus do konce roku, případně urychlené zavedení kurzarbeitu
 • Prodloužení programů na podporu zaměstnanosti v sektoru gastronomie min. do konce roku 2020.
 • Nastavení podmínek kurzarbeitu tak, aby zohledňovaly i potřeby gastronomie.
 1. Dočasné snížení DPH na stravovací služby na 5 %
 • Dočasné snížení DPH na stravovací služby a podávání nápojů na 5 % do konce 2021.
 • Toto opatření podporuje Evropská komise a zavedly ho např. Německo nebo Rakousko.
 1. Marketingová kampaň na podporu gastronomie ve výši 150 mil. Kč
 • Alokování části 500 mil. Kč marketingového rozpočtu MMR na přímou podporu návštěvnosti gastronomických provozů.
 • Nepřímá podpora přes hotely a lázně bude mít velmi limitované dopady.
 1. Dotační programy z fondu obnovy EU na rozvoj gastronomie
  • Pandemie „vymazala“ gastronomům veškeré prostředky na rozvoj a inovace, což bude mít dlouhodobé dopady na sektor.
  • Potřebujeme speciální dotační tituly na rozvoj gastronomie.
 2. Harmonizace sazeb DPH ve stravovacích službách
 • Sjednocení sazeb v gastronomii na 10 % včetně rostoucího podílu služeb typu „take away“.
 1. Podpora vzdělávání v gastronomii
 • Marketingová podpora renomé oboru pro zvýšení atraktivity pro budoucí zaměstnance.
 • Dlouhodobé programy podpory vzdělávání v gastronomii.
 1. Legalizace spropitného
 • Spropitné je důležitým příjmem zaměstnanců v gastronomii.
 • Jeho legalizace jim přinese větší jistotu a podpoří zájem o práci v gastronomii.
 1. Legislativní rámec kontrol odvětví
 • Jasný a přehledný systém kontrol výkonu gastronomické činnosti.
 1. Podpora flexibility práce v gastronomii
 • Hledání možností na zvýšení flexibility zaměstnanosti v sektoru.
 • Podpora přílivu zaměstnanců ze zahraničí.

„Gastronomie, stejně jako hotely a lázně, potřebuje pomoc vlády, jinak hrozí krachy a propuštění až 40 000 zaměstnanců. V sázce je také podnikání a živobytí desítek tisíc podnikatelů, kteří postupně ztrácejí motivaci a ochotu provozovat za současné situace hospody a restaurace,“ říká Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. „Jsme rádi, že Vláda ČR, které jsme náš program v minulých dnech představili, se s námi shodla jak na potřebě separátního programu pro sektor gastronomie, tak na smysluplnosti jednotlivých návrhů. Detailní jednání nad jednotlivými body budou pokračovat s relevantními ministerstvy v následujících týdnech.“

Bezpečná restaurace

Gastronomie se aktuálně potýká ještě s jedním problémem, a to je strach. Češi nasadili roušky, omezila se provozní doba gastronomických podniků a pro řadu lidí je to signál, že hospoda není bezpečným místem.

„Zkrácení provozní doby o 2 hodiny se může zdát jako nevýznamné, ale restaurace tím mohou přijít o 20-30 % tržeb. Část propadu je způsobená samotným zkrácením provozní doby, ale stejně tak je důležitý strach lidí, kteří v současné situaci raději návštěvu restaurace vynechají,“ říká za gastronomy Luboš Kastner. „Na druhou stranu musíme ocenit přístup ministerstva zdravotnictví pod novým ministrem Prymulou. Konečně se s námi někdo baví a zajímají ho naše názory. Věříme, že se nám v blízké době podaří posunout otevírací dobu alespoň o hodinu na námi doporučených 23:00. Na oplátku nabízíme pomoc s prosazováním zásad bezpečného provozu restaurací.“

AMSP ČR společně s dalšími partnery připravuje inovovaný program Bezpečná restaurace, který má   sjednotit hygienická a další pravidla pro zajištění bezpečnosti gastronomických provozů. Současně pomůže restauracím a hospodám v informování o platných pravidlech a zvýší jejich dodržování ze strany hostů. Cílem je udržet podniky i nadále bezpečné, aby si lidé mohli bez obav zajít na pivo, na oběd nebo na večeři. Podle dostupných epidemiologických dat nepatří gastronomie mezi riziková místa. Ukazuje to i šíření nákazy mezi zaměstnanci v gastronomii, které je velmi nízké přesto, že sektor zaměstnává 150 000 lidí.

Aktuální situace v gastronomii

Tržby hospod a restaurací se v období leden-červenec meziročně propadly o 32 %, což představuje 30 mld. korun. Do konce roku se toto číslo bez dalších restriktivních opatření dle odhadů zvýší na 45-50 miliard. Většina provozovatelů zakončí letošní rok ztrátou v řádu stovek tisíc až jednotek milionů korun.

Nejhorší situace je v Praze a Karlových Varech, kde reálně hrozí krach 30-40 % podniků, nicméně obdobně velké propady tržeb zaznamenal sektor také v Jihomoravském, Jihočeském a Moravskoslezském kraji. Gastronomie, to je 40.000 malých a středních podnikatelů, kteří provozují hospody a restaurace po celém Česku. Přímo zaměstnávají přes 150.000 lidí (třikrát více než hotely a lázně) a v návazných odvětvích podporují pracovní místa pro dalších až 140.000 lidí.

„Česká hospoda byla, je a věřme, že i v budoucnu zůstane centrem společenského života ve městech a na vesnicích. Když se vám ze dne na den propadnou prodeje o třicet, padesát i více procent, není to legrace,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven. „Proto jsme se rozhodli podpořit Národní program pro gastronomii. Kromě finanční pomoci potřebuje sektor také morální a reputační vzpruhu. Hospody a restaurace, i za podpory pivovarů, dělají vše pro zajištění bezpečnosti svých provozů. Lidé se proto nemusí bát navštívit svou oblíbenou restauraci nebo hospodu.“

Už v průběhu první vlny COVID-19 byla gastronomie společně s hotelnictvím, lázeňstvím, pořadateli kulturních a sportovních akcí, nejhůře zasaženým sektorem české ekonomiky. Stejně jako ostatní zmíněné sektory i gastronomie potřebuje speciální podpůrné programy, které jí umožní přežít současnou kritickou situaci.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme