AMSP ČR uspořádala kulatý stůl na pomoc moldavskému regionu Sever

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Sever (SCAI ADR Nord) zorganizovala dne 6. 12. 2022 online kulatý stůl na podporu exportu moldavské podnikatelské sféry v regionu Sever.

Kulatý stůl se odehrál za účasti manažerky rozvojových projektů AMSP ČR paní Kristýny Strnadové a dvou českých expertů na problematiku podpory inovativních MSP a jejich dlouhodobému růstu, panem Ivo Denemarkem, ředitel odboru technologické inkubace v agentuře CzechInvest, a paní Petry Balladarez Perez, exportní konzultantky z agentury CzechTrade.

Ilustrační fotografie

Za moldavskou stranu se kulatého stolu účastnili zástupci SCAI ADR Nord, zástupci Obchodní a průmyslové komory Moldavska a dále řada reprezentantů mikro, malých a středních podniků ze severní oblasti.

V rámci události byla shrnuta současná situace exportu v regionu Sever, byly identifikovány perspektivní oblasti pro export na evropské i mezinárodní trhy, a byly představeny možnosti podpory konkurenceschopnosti moldavských MSP při stávající geopolitické situaci.

Projekt bude dále pokračovat organizací specializovaných webinářů pro moldavské MSP a uspořádáním exportní soutěže o nejlepší Exportní akční plán.

Termín realizace je září 2023. Projekt je financován z programu Aid for Trade v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme