Analytici snížili očekávanou inflaci pro roky 2019 a 2020

Nejen snížení očekávané inflace, ale také ekonomického růstu pro nadcházející rok, byl součástí pondělní (16/9) zprávy o ekonomických ukazatelích od brazilské Centrální banky (BCB).

Inflace pro tento rok se snížila z předchozích 3,54 % na 3,45 %. Pro nadcházející rok pak došlo k upravení odhadu z 3,82 % na 3,80 %. HDP pro rok 2020 kleslo z 2,07 % na 2 %.

Další ukazatele

  • Úroková sazba Selic – Předpokládaná základní sazba zůstává pro konec roku ve výši 5 %. Aktuálně je stále ve výši 6 % ale postupné snížení by mělo nastat v následujících měsících. Pro konec roku 2020 došlo k poklesu odhadu z 5,25 % na 5 %.
  • Dolar – Projekce měnového kurzu k dolaru na konci roku 2019 vzrostla z BRL 3,87 na 3,90. Pro konec roku 2020 vrostla z 3,85 na 3,90.
  • Platební bilance – Projekce pro konec tohoto roku je kladné saldo ve výši 52 mld. USD. Pro konec roku 2020 byla snížena z 49 na 47,60 mld. USD.
  • Zahraniční investice – Projekce pro konec 2019 vrostla z 85 na 85,20 mld. USD. Pro konec roku 2020 pak vzrostla z 84,68 na 85,30 mld. USD.

Zpracoval kolektiv pracovníků kanceláře CzechTrade São Paulo
Zdroj: g1.globo.com

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme