Analýza Komise hodnotí strategické závislosti EU v klíčových průmyslových oblastech

Evropská komise vydala druhou hloubkovou analýzu strategické závislosti Evropy, která sleduje  pět klíčových oblastí a míru závislosti EU na dodávkách ze třetích zemí. Jedná se o vzácné zeminy a hořčík, chemické látky, solární panely, kybernetickou bezpečnost a IT software.

Zpráva uvádí, že strategická závislost EU na vzácných zeminách, hořčíku a fotovoltaických panelech vychází především ze silné koncentrace globální výroby v Číně a omezených možnostech diverzifikace, přičemž podobná situace panuje i v oblasti chemických látek. Oproti globální konkurenci EU také ztrácí v oblasti kybernetické bezpečnosti a IT softwaru. Zpráva dále uvádí, že v řadě oblastí se podařilo postoupit zejména díky podpoře průmyslových aliancí, např. v oblasti surovin, baterií a vodíku, přičemž další aliance zaměřené na cloudové služby a polovodiče se momentálně rozjíždí.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme