Analýza potravinového zabezpečení ve Spojeném království

Výbor pro životní prostředí, potraviny a venkov (EFRA) se bude zabývat tím, jaké kroky může britská vláda podniknout na podporu produkce potravin a jejich zabezpečení.

Potravinové dodavatelské řetězce ve Spojeném království jsou v poslední době narušovány řadou faktorů, např. dopady pandemie, ruskou agresí vůči Ukrajině, nedostatkem pracovních sil, brexitem a rostoucími cenami energií a hnojiv.

Ilustrační fotografie

V důsledku toho rostou ve Spojeném království ceny potravin, což ovlivňuje schopnost britských spotřebitelů získat přístup ke zdravým potravinám. Zároveň se objevují otázky, zda Spojené království produkuje dostatek vlastních potravin.

Analýza bude prověřovat současné příčiny vysokých nákladů na produkci potravin, jejich dopad na dostupnost potravin a politická řešení, která má vláda k dispozici. Bude se také zabývat tím, jak by se potravinové zabezpečení mělo odrazit v připravované strategii využití půdy a co by to mohlo znamenat pro rovnováhu priorit při využití půdy.

Revoluce proti plastům. Startup Refork vyvinul rozložitelné příbory

Dr. Neil Hudson, poslanec a člen výboru EFRA, uvedl, že pandemie a válka na Ukrajině ostře zvýraznily důležitost problematiky potravinového zabezpečení: „Zemědělci ve Spojeném království se potýkají s rostoucími náklady na pohonné hmoty, energie, hnojiva a krmiva a po brexitu čelí výzvám v oblastech, jako je například dostupnost pracovních sil. Proto jsem chtěl, aby se náš výbor v této náročné době znovu zabýval potravinovým zabezpečením, abychom mohli vládě předložit doporučení, co můžeme udělat pro posílení naší odolnosti, ale také jak přispět k řešení hrozící globální potravinové krize.“

Autoři: Paul Wilkins a Tibor Angyal, místní zástupci ČR pro agro-potravinářství. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí

Doporučujeme