Angola chce do roku 2028 vybudovat nová železniční spojení

Angola má zájem obnovit a podpořit železniční dopravu pro efektivnější přepravu zboží a surovin mezi okolními zeměmi a jejími hlavními přístavy na západním pobřeží.

Pro tento účel schválila Plán národního rozvoje dopravy a silniční infrastruktury (PDNSTIR), který předpokládá do roku 2028 výstavbu železničních tratí spojujících Angolu s Kongem, Zambií a Namibií. Plán je rozdělen do dvou fází implementace. České společnosti by se mohly podílet na subdodávkách různých komponent pro hlavní EPC kontraktory.

Ilustrační fotografie

Národní plán pro rozvoj dopravního sektoru a infrastruktury Angoly PDNSTIR předpokládá investice ve výši 274,5 mld. Kč do roku 2028 pro implementaci nových železničních spojení v rámci Angoly a pro spojení se sousedními zeměmi. V plánu je výstavba šesti nových železničních linek o celkové délce 3 mil. km k propojení Angoly s Demokratickou republikou Kongem na severu, se Zambií a Namibií na východě a na jihu. Tento plán počítá se dvěma fázemi implementace.

První fáze se zaměří na rozvoj železničního spojení mezi severem a jihem k propojení pobřežních provincií Luanda-Benguela-Lubango o celkové hodnotě 54 mld. Kč a dále bude postaveno železniční spojení ve střední části země mezi provincií Malanje a Saurimo v hodnotě 33,7 mld. Kč. Oba tyto projekty počítají s 50% financováním ze soukromých zdrojů.

Třetím projektem v rámci první fáze bude prodloužení železničního spoje mezi Benguelou a Zambií, které předpokládá 100% financování ze soukromých zdrojů. Angolské ministerstvo dopravy stanovilo 5letý předběžný časový rámec do konce roku 2023 na dokončení projektů v rámci první fáze.

K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

Druhá fáze by měla odstartovat v roce 2024 a měla by trvat 5 let do konce roku 2028. Angolské ministerstvo dopravy předpokládá výstavbu dalších třech železničních spojení a celkovou investici ve výši 144 mld. Kč.

Zatím je více detailů k prvním dvěma projektům zahrnující severo-jižní železniční spojení mezi Angolou a Demokratickou republikou Kongem mezi městy Luanda-Soyo-Noqui v celkové hodnotě 33,75 mld. Kč s 50% financováním ze soukromých zdrojů. Druhým projektem by měl být centrální koridor mezi provinciemi Malanje-Huambo a Menogue v celkové hodnotě 54 mld. Kč.

Angolské ministerstvo dopravy předpokládá otevření mezinárodních tendrů a české společnosti by se mohly podílet na subdodávkách pro EPC kontraktory. Možné dodávky by mohly zahrnovat kolejová vozidla, komponenty, výhybky, informační, telekomunikační a automatizační techniku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika).

• Teritorium: Afrika | Angola | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme