Angola i přes krizi navýšila výdaje na nákup vojenské techniky či výstavbu vodních elektráren

Angola po mnohých úpravách rozpočtu na rok 2020 v souvislosti s celosvětovou pandemií covid-19 navýšila veřejné výdaje k podpoře své ekonomiky. Výrazně vyšší výdaje byly schváleny pro investice velitelství vzdušných sil, ministerstva dopravy, ministerstva vody a energetiky a i ministerstva zdravotnictví. Program pro veřejné investice tak podpoří stávající projekty, ale i nové projekty, kde by se mohly prosadit české podniky.

Angolská ekonomika byla výrazně zasažena dopady celosvětové pandemie covid-19 z důvodu vysoké závislosti na vývozu ropy a rapidnímu poklesu její ceny a poptávky. Angola v první polovině tohoto roku několikrát předělala státní rozpočet na rok 2020 a omezila mnoho výdajů. Nicméně v poslední verzi, která byla přijata na konci července 2020, naopak schválila vyšší veřejné výdaje pro rozpočty hned několika institucí k podpoře ekonomiky. Celková výše rozpočtu na rok 2020 dosáhla 19,2 mld. EUR.

Program pro veřejné investice se oproti minulému roku zvýšil o 11 % na 1,67 mld. EUR (tvoří 8,7% podíl na celkovém rozpočtu) a finanční prostředky byly přiděleny zejména na investice velitelství vzdušných sil (nárůst až o 873 900 %), ministerstva dopravy (12 738 %), ministerstva vody a energetiky (585,88 %) a ministerstva zdravotnictví (239,3 %).

Velitelství vzdušných sil obdrželo po dlouhé době výrazně vyšší rozpočet ve výši 124,9 mil. EUR na nákup a opravu vojenské techniky a dále 27,4 mil. EUR na výstavbu mola a rehabilitace námořní vojenské základy Soyo-Kalunga.

Nejvyšší finanční prostředky směřovaly do rozpočtu ministerstva dopravy, které má za cíl investovat do dvou nejvýznamnějších projektů – dokončení nového letiště v Luandě (156,3 mil. EUR) a na výstavbu přístavu Caio v provincii Cabinda (82,1 mil. EUR).

Ministerstvu vody a energetiky byly schváleny vyšší výdaje na dokončení výstavby nejdražšího projektu v rámci programu pro veřejné investice, kterým je projekt vodní elektrárny Caculo Cabaça (212,7 mil. EUR). Vedle toho investice poputují do dokončení výstavby vodní elektrárny Laúca (105,6 mil. EUR) a dalších středních a malý vodních elektráren.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli stále přetrvávající pandemii covid-19 v Angole obdrželo vyšší rozpočet na nákup zdravotnického materiálu a nezbytného vybavení nemocnic v celkové hodnotě  98,9 mil. EUR.

České společnosti by se mohly prosadit v projektech, které se budou tento rok otevírat, zejména se to týká projektů na nákup a opravu vojenské techniky pro Velitelství vzdušných sil Angoly, a dále to zahrnuje i projekty na výstavbu středních a malých vodních elektráren. Ostatní investiční projekty, na které byl schválen vyšší rozpočet, se týkají stávajících projektů, na které již byli vybráni generální dodavatelé.  

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autorka: Ing. Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Angola
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika | Obranný průmysl

Doporučujeme