Angolský ropný gigant Sonangol či aerolinky TAAG vstupují do procesu privatizace

Angola zahajuje bezprecedentní vlnu privatizace, jejímž cílem je zlepšit efektivitu a produktivitu státních společností, vyrovnat svou obchodní bilanci a snížit zadlužení země. Jedná se o jeden střípek z celé mozaiky nových plánů a zákonů, které přijal prezident Joao Lourenco po nástupu do své funkce, aby pomohl angolské ekonomice.Mezi dotčenými státními společnostmi je i ropný gigant Sonangol, diamantová společnost Endiama či angolské aerolinky TAAG. Celý proces privatizace je hlídán Světovou bankou, která je hlavním poradcem v tomto procesu a současně je i významným donorem Angoly.

Po téměř dvouletých přípravách se podařilo spustit první vlnu privatizace v Angole, která neměla v této zemi obdobu, a naopak tendence byly spíše opačného charakteru. Privatizace státních společností je jednou z mnoha změn, které nastolil prezident João Lourenço po nástupu do své funkce v září 2017, aby pomohl vyřešit dluhovou a devizovou krizi. Angola se postupně stává otevřenější ekonomikou, která je více řízena tržním vývojem, snižuje míru byrokracie a bojuje proti korupci.

Velmi ambiciózním plánem je diverzifikovat ekonomiku, začít rozvíjet průmyslovou výrobu ve všech odvětvích ekonomiky, stát se opět potravinově soběstačnou zemí a zvyšovat vývoz k vyrovnání obchodní bilance. Za tímto účelem jsou přijímány nové zákony k přilákání zahraničních investorů, konkurenční zákon, úprava celních sazeb a zjednodušení celních procedur, zakládání průmyslových zón, přechod na plovoucí směnné kurzy a další změny včetně právě zmiňované privatizace.

Plán privatizace byl vyhlášen 13. srpna 2019 meziministerskou komisí pro realizaci privatizačního plánu a byl schválen prezidentským dekretem 5. srpna 2019. Hlavním záměrem je zlepšit efektivitu a produktivitu státních společností, vyrovnat obchodní bilanci a zejména pak snížit zadlužení země, které na konci roku 2018 dosahovalo až 70 % HDP. V plánu je zahrnuto celkem 195 státních společností, které by měly být zprivatizovány do konce roku 2022 a mezi těmi společnostmi figuruje angolský ropný gigant Sonangol, společnost zabývající se obchodováním s diamanty Endiama nebo letecký dopravce TAAG.

Společnosti jsou rozděleny do 4 skupin: národní referenční společnosti, pobočky a aktiva Sonangolu, průmyslové jednotky ve Speciální ekonomické zóně, další společnosti a aktiva. Z celkového počtu 195 společností bude 175 společností zprivatizováno na základě výzvy k podání nabídek, 11 společností v aukci a 9 společností veřejnou nabídkou. Očekává se, že v roce 2019 bude zprivatizováno 81 společností, v roce 2020 dalších 90 společností, poté 20 společností v roce 2021 a nakonec 4 společnosti v roce 2022.

Státní instituce, která má na starosti řízení procesu privatizace, je IGAPE (Instituto de Gestão de Activos e Participações de Estado), která spadá pod angolské ministerstvo financí. Veškeré informace k jednotlivým fázím privatizace a jejím pravidlům včetně seznamu aktuálně nabízených firem v privatizaci lze nalézt na stránkách instituce. Veškeré dokumenty na webových stránkách jsou v portugalském jazyce. 

Celý proces privatizace je monitorován Světovou bankou, která byla zvolena také jako strategický poradce, čímž bude zajištěna přesnost, transparentnost a výběr nejlepších postupů k zamezení korupce či jiných nekalých praktik. Světová banka poskytla na rok 2019 Angole půjčku ve výši 500 mil. USD a další půjčku v hodnotě přes 1 mld. USD by měla získat v následujících 3 let na projekty zaměřené na vodohospodářství, sociální bezpečnost, zemědělství, místní rozvoj, dopravu a na rozvoj solární energie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autorka: Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Angola | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme