API zahájila příjem žádostí o dotace na podporu distribučních sítí. Připraveno je 100 milionů korun

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory „Smart Grids I“.

Podpora je určená provozovatelům distribučních soustav na zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům. Celkem je pro ně připraveno 100 milionů korun. Výzvu vyhlásilo 1. října 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK.

Žádosti bude API přijímat do 25. února 2021.

Podpora cílí na zavedení komplexních opatření, která povedou ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách. 

„Žadatelé mohou finanční podporu využít v distribučních soustavách na nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie, výběrové osazení měření kvality elektrické energie nebo řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Celkovým cílem komplexních opatření je pak zlepšit kvalitu, spolehlivost, bezpečnost a udržitelnost dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížit se tak úrovni, jež je obvyklá v zemích EU-15“.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Financování z EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme