Aplikační technologie pro virtuální realitu VR Vitalis se dostala až do Fakultní nemocnice Ostrava

Vizí projektu VR Vitalis je vývoj nových aplikačních technologií pro výuku a klinickou praxi se zaměřením primárně na pacienty s postižením centrálního a periferního nervového systému. Projektu pomohl akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone.

Aplikace VR Vitalis ve virtuální realitě pomáhá cvičit pacientům horní i dolní končetiny, kognitivní funkce či meditaci, v současné době zvažuje rozšíření pro účely rehabilitace po cévních mozkových příhodách a pracuje s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a FN Ostrava, která aplikaci také testuje na cvičeních pro pacienty s neurodegenerativním onemocněním.

Ilustrační foto VR Vitalis

Vývoj samotné technologie a aplikace probíhá hledáním souvislostí a objektivizací výsledků v léčbě nervové tkáně ve virtuální realitě sledováním např. její plasticity technologií BCI (brain–computer interface). Projekt  je výjimečný systémovou integrací technologií a postupů s cílem využít je v léčebné péči v návaznosti například na výuku a sociální služby.

„Naše technologie by v budoucnu skrze virtuální realitu měla pomáhat v rehabilitaci pacientů s postižením nervového systému ve správné a přístupnější rehabilitaci končetin a kognitivních funkcí. V současné době ověřuje multioborový tým odborníků možnosti aplikace VR Vitalis pro edukaci k autokinezioterapii u pacientů postižených Parkinsonovou nemocí v rámci projektu TAČR,“ říká Michal Filip, lékař z Ústavu rehabilitace Lékařské fakulty Ostravské univerzity, který je součástí VR Vitalis od jeho útlých začátků a podílí se na testování aplikace a jejích funkcí ve FN Ostrava.

Užitečný pomocník

Záměrem projektu je pomocí technologií využívajících virtuální realitu nahradit či doplnit některé rehabilitační přístroje, jejichž pořízení představují pro zdravotnická zařízení značné náklady. Technologie ulehčuje práci rehabilitačním pracovníkům, neboť pacienty vede ke správnému způsobu cvičení. Zařízení tak může rozšiřovat své kapacity a pracovníci dohlížet na více pacientů zároveň. Cvičící pacient si také díky virtuální realitě cviky lépe zapamatuje a cvičení je pro něj zábavné.

„Naším cílem není, aby technologie nahrazovala zdravotnický personál, ale aby mu byla užitečným pomocníkem, který zlepší péči o rehabilitující pacienty a rozšíří její kapacity,“ dodává Filip.

Česká firma usnadňující rehabilitaci pomocí virtuální reality se stala vítězem 4DigitalHealth akcelerátoru

Další rozšiřování technologie

VR Vitalis hodlá v budoucnu funkce svého produktu nadále zdokonalovat. V současné době zvažuje například jeho rozšíření pro použití v rehabilitaci po cévních mozkových příhodách a poúrazových stavech. Společnost chce technologii využít také jako doplněk pohybových aktivit v domovech seniorů a vyvinula program pro testování kognitivních funkcí při operacích mozkových nádorů (tzv. awake operace). V současné době se začíná vyvíjet aplikace tzv. VR Surgery simulující operace zaměřené prozatím na jednoduchou spinální chirurgii.

„Jeden z důležitých milníků pro rozvoj naší technologie představovala účast v Laboratoři Nadace Vodafone, která nám pomohla, aby naši aplikaci využívalo čím dál více zařízení – nemocnic, lázní, domovů pro seniory – nebo pacientů v ošetřovatelské péči. Nejnovější modul aplikace dnes testuje například neurochirurgie Fakultní nemocnice Ostrava. Očekáváme, že bude v budoucnu pomáhat nejen v rehabilitacích a neurochirurgii, ale i v dalších oblastech medicíny, například logopedii, psychologii či anesteziologii,“ dodává Jana Trdá, spoluzakladatelka VR Vitalis.

Jubileum na obzoru

Do dalšího ročníku Laboratoře se se svými projekty mohou hlásit jak existující startupy, tak například i neziskové organizace, sociální podniky, univerzitní týmy či firmy. Šanci na úspěch mají ty, jejichž inovace využívá moderní informační a komunikační technologie pro řešení společenských problémů, včetně problémů lidí se zdravotním nebo jiným znevýhodněním. Jedná se o vývoj a využití inovace při tvorbě mobilní aplikace, přenosu dat, 5G, IoT, umělé inteligence, rozšířené reality atp. Projekty by měly mít ambici expandovat i do zahraničí.

„VR Vitalis je dobrým příkladem společnosti, kterému účast v Laboratoři Nadace Vodafone pomohla v počátečním rozvoji produktu. Chtěli bychom proto motivovat další technologické projekty k přihlášce do letošního jubilejního 10. ročníku našeho akceleračního programu, do něhož otevíráme přihlášky již 1. září. Věříme, že účast představuje skvělý start, který dokáže vize měnit na reálnou pomoc. Případní zájemci nás mohou kontaktovat už nyní,“ dodává Jan Fencl, projektový manažer Laboratoře Nadace Vodafone.

Laboratoř Vodafone podporuje české technologické startupy se sociálním přesahem a 1. září spustí přihlášky do 10. ročníku akceleračního programu.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme